Рентна плата

Зміна протягом звітного (податкового) періоду річного ліміту використання води

Як заповнюється колонка 6 «Установлений річний ліміт використання води» податкової декларації збору у разі зміни протягом звітного (податкового) періоду установленого річного ліміту?


Згідно зі ст. 49 Водного кодексу спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.

Статтею 4 Закону № 2806 однією з основних вимог до дозвільної системи у сфері господарської діяльності є, зокрема, строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа. Дозвіл на спеціальне водокористування включено до переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри, затвердженого постановою № 526.

Відповідно до п. 326.2 ст. 326 Податкового кодексу збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води визначено ст. 327 цього Кодексу.

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

За понадлімітне використання води збір обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками збору та коефіцієнтами.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

Платники збору подають одночасно з податковими деклараціями, форму яких затверджено наказом № 1403, копії дозволу на спеціальне водокористування та договору на поставку води й статистичної звітності про використання води.

Отже, у разі зміни протягом кварталу (року) річного ліміту використання води у колонці 6 «Установлений річний ліміт використання води» розділу І «Нарахована сума збору з початку року» податкової декларації збору водокористувачі зазначають установлений річний ліміт використання води відповідно до нового (чинного) дозволу. У разі отримання дозволу водокористувачем, який у минулих податкових періодах здійснював використання води без дозволу, податкові зобов’язання зі збору, обчислені як за понадлімітне використання води, не переглядаються.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42