Рентна плата

Надання свердловини бюджетній установі в оренду

Хто є платником збору у разі передачі свердловини суб’єктом господарювання — власником в оренду бюджетній установі для здійснення господарської діяльності?


Пунктом 326.13 ст. 326 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, спрямованої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

Відповідно до п. 326.2 зазначеної статті збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

Отже, якщо договором оренди передбачено передачу свердловини у користування на певний строк, то орендар набуває права користування свердловиною з терміну, обумовленого в договорі оренди, та стає первинним водокористувачем. При цьому орендар повинен отримати дозвіл на спеціальне водокористування та ліміти на використання водних ресурсів.

Таким чином, орендар — водокористувач (бюджетна організація) у разі використання води для здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, є платником збору.

Слід зазначити, що у разі відсутності у орендаря — водокористувача, у тому числі бюджетної установи, дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання відповідно до п. 327.3 ст. 327 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42