ПДФО

Оподаткування середнього заробітку мобілізованих

За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форм власності (частина друга ст. 39 Закону № 2232).


Аналогічну норму передбачено абзацом третім ст. 119 КЗпП. Крім того, цим абзацом встановлено, що таким працівникам компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Держбюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні підприємства (установи, організації), які здійснюють нарахування (виплати) середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не отримують відшкодування компенсаційних виплат з бюджету, оскільки виплати таких компенсацій у межах середнього заробітку проводяться за рахунок коштів Держбюджету України (Законом № 719 таких компенсаційних виплат не передбачено) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, який нині відсутній.

Розглянемо, чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та чи нараховується на таку суму єдиний внесок.

Податок на доходи фізичних осіб

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, згідно з пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), та оподатковуються за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15/17%.

Під час нарахування доходів у вигляді заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6 ст. 164 зазначеного Кодексу).

Заробітна плата для цілей розділу IV Податкового кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Статтею 2 Закону про оплату праці визначено структуру заробітної плати, яка включає, зокрема, додаткову заробітну плату.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків встановлено ст. 119 КЗпП, згідно з абзацом першим якої на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Обчислення середньої заробітної плати встановлено Порядком № 100, який застосовується, зокрема, у випадку виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час.

Згідно з пп. «и» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються сума грошової допомоги (у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону № 2011, та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Єдиний внесок

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), умови та порядок його нарахування і сплати, а також повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон про ЄСВ.

Пунктом 1 частини першої ст. 7 цього Закону передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців та найманих працівників є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Частиною сьомою вищезазначеної статті встановлено, що не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Військовий збір

Законом № 1621 підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено п. 161, яким передбачено, що тимчасово, до 01.01.2015 р., запроваджено військовий збір.

Відповідно до пп. 1.1 п. 161 цього підрозділу платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 зазначеного Кодексу.

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, доходи у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (пп. 1.2 вищезазначеного пункту).

Таким чином, нарахування середнього заробітку працівників на час виконання державних або громадських обов’язків є гарантійною виплатою, яка входить до складу додаткової заробітної плати. Оскільки відсутній порядок відшкодування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, сума середнього заробітку таких працівників є базою нарахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску. Крім того, сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковий агент має виконати всі встановлені Податковим кодексом та Законом про ЄСВ функції.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42