Єдиний податок

Умови оподаткування, за якими арбітражні керуючі одночасно здійснюють підприємницьку діяльність

Організація діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі — арбітражний керуючий) регулюється Законом № 4212, п. 1 ст. 4 якого встановлено, що арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності.

Відповідно до положень вищезазначеного Закону та Податкового кодексу фізична особа, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого, не може бути підприємцем у межах такої діяльності. При цьому чинним законодавством не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого, бути підприємцем та здійснювати іншу (відмінну від діяльності арбітражного керуючого) підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Чинним законодавством передбачено кілька способів оподаткування доходів, одержаних фізичними особами від здійснення підприємницької діяльності, кожен з яких має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат, порядок подання звітності.

Арбітражний керуючий одночасно є підприємцем, який застосовує загальну систему оподаткування

У разі якщо фізична особа, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого, одночасно здійснює підприємницьку діяльність, застосовуючи загальну систему оподаткування, така особа зобов’язана вести Книгу обліку доходів і витрат, затверджену наказом № 481, у якій відображає отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності.

За результатами звітного року ця особа подає одну податкову декларацію про майновий стан і доходи у строки, передбачені для фі-зичних осіб — підприємців (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), за формою, затвердженою наказом № 793.

При заповненні податкової декларації поряд з доходами від незалежної та підприємницької діяльності відображаються інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

При цьому фізична особа самостійно розраховує податок на доходи фізичних осіб та сплачує його до бюджету в строки, передбачені п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації.

Арбітражний керуючий одночасно є платником єдиного податку

У разі якщо фізична особа, яка провадить незалежну діяльність арбітражного керуючого, одночасно здійснює підприємницьку діяльність, застосовуючи спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, така особа веде дві книги обліку доходів і витрат: одну Книгу, затверджену наказом № 481, — для відображення доходів, отриманих від незалежної діяльності арбітражного керуючого, другу Книгу, затверджену наказом № 1637, — залежно від обраної групи платника єдиного податку.

Подання податкової звітності цією особою також має певні особливості.

За результатами звітного року подаються дві декларації. Податкова декларація про майновий стан і доходи має подаватись у строки, передбачені для фізичних осіб — підприємців, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, за формою, затвердженою наказом № 793. Поряд з доходами від незалежної та підприємницької діяльності в цій податковій декларації відображаються інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, відображаються в Податковій декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, затвердженій наказом № 1159, яка подається відповідно до ст. 296 Податкового кодексу:

  • для платників єдиного податку першої та другої груп — у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року;
  • для платників єдиного податку третьої та п’ятої груп — у строки, встановлені для квартального податкового періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.

Платники першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої — шостої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42