Юридична практика

Відповідальність за порушення у сфері ЗЕД

Суть справи. На думку платника податків, до нього не може бути застосовано відповідальність за порушення, допущене у сфері ЗЕД, за яке його вже було притягнуто.

Судове рішення. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію органу доходів і зборів при розгляді справи № К/9991/2206/11 за позовом виробничо-комерційної фірми «В» (далі — ВКФ «В») про скасування рішення про застосування штрафних санкцій, зазначає таке.

Судами попередніх інстанцій при розгляді зазначеної справи встановлено, що підставою для визначення органом доходів і зборів ВКФ «В» за оспорюваним рішенням штрафних (фінансових) санкцій у вигляді пені слугували висновки, викладені в акті перевірки, про порушення суб’єктом господарювання вимог Закону № 185.

Валютна виручка за поставлений ВКФ «В» товар не надійшла на валютні рахунки ВКФ «В» в уповноважених банках у визначений ст. 1 Закону № 185 граничний строк.

Факт вчинення правопорушення вимог вищезазначеної статті ВКФ «В» не оспорює, однак вважає протиправним застосування до нього санкцій, передбачених ст. 4 цього Закону, оскільки наказом Мінекономіки України до нього вже застосовано починаючи з 23.12.2008 р. спеціальну санкцію, передбачену ст. 37 Закону № 959, — тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, і вважає, що його притягнуто до відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, що заборонено ст. 61 Конституції.

Судом першої та апеляційної інстанцій за результатами розгляду скарги ВКФ «В» прийнято рішення, яким її залишено без задоволення, а оскаржуване рішення — без змін.

Переглядаючи зазначені рішення суду першої та апеляційної інстанцій, ВАСУ дійшов висновку про правильність застосування органом доходів і зборів до ВКФ «В» адміністративно-господарських санкцій, передбачених ст. 4 Закону № 185, оскільки відповідно до ст. 238 Господарського кодексу за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб’єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції може бути встановлено виключно законами.

Таким чином, адміністративно-господарськими санкціями є заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Однією з властивостей адміністративно-господарських санкцій є те, що вони передбачають не лише вжиття заходів майнового, а й організаційно-правового характеру, суть яких полягає у примусовому здійсненні визначених дій чи забороні вчиняти ці дії.

Статтею 4 Закону № 185 передбачено вжиття такого заходу майнового характеру, спрямованого на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків, як пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3%  від суми неотриманої виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості, а абзацом п’ятим ст. 37 Закону № 959такого заходу організаційно-правового характеру, як тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у разі порушення цього Закону або пов’язаних з ним законів України.

Передбачені цими нормами законів відповідальності не є відповідальностями одного виду, а застосування відповідальностей різного виду, одна з яких передбачає вжиття заходів майнового, а іншаорганізаційно-правового характеру, не суперечить положенням Господарського кодексу.

Враховуючи зазначене, ВАСУ за результатами перегляду у касаційному порядку скарги ВКФ «В» залишив її без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позову — без змін.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42