Інші податки

Нові стандарти взаємодії

Оскільки процес розвитку світової економіки зазнає перманентних змін, організована злочинність дедалі більше набуває транснаціонального характеру, а тіньові ділки активніше використовують розгалужені міжнародні схеми із застосуванням закордонних підконтрольних фірм і компаній. Правоохоронці всіх країн світу давно усвідомлюють, що ефективно протистояти економічній злочинності можна лише спільними зусиллями.


Не випадково питанням роботи оперативних підрозділів податкової міліції ДФС України під час здійснення міжнародного співробітництва приділяється особлива увага. Сучасні тенденції підтверджують, що оперативні підрозділи ДФС України в контексті інтеграції нашої держави до європейського економічного простору зобов’язані під час попередження, виявлення та документування правопорушень у податковій і митній сферах використовувати сучасні методи та канали обміну інформацією із закордонними колегами й міжнародними організаціями.

Результативному обговоренню проблемних питань сприяє проведення семінарів-нарад у режимі відеоконференцзв’язку. Один із таких заходів відбувся наприкінці минулого місяця у ДФС України. Від центрального апарату Державної фіскальної служби України у заході взяли участь представники профільних департаментів, відповідальні за здійснення міжнародного співробітництва, а на місцях — працівники оперативних підрозділів апаратів регіональних оперативних підрозділів податкової міліції, які відповідають за напрями протидії несплаті податків суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та викриття кримінальних правопорушень у митній сфері та працівники, відповідальні за здійснення міжнародного співробітництва.

На семінарі-нараді обговорювалися проблемні питання, які виникають під час складання спеціальних запитів для отримання оперативними підрозділами інформації з-за кордону, зокрема підвищення якості та рівня обміну податковою і митною інформацією під час документування злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності; перехід на нові стандарти взаємодії з компетентними органами іноземних країн, у тому числі особливості використання різних каналів міжнародного співробітництва при документуванні злочинів у зазначеній галузі; аспекти здійснення обміну податковою інформацією за спеціальними письмовими запитами з компетентними органами зарубіжних країн та отримання інформації від митних органів інших держав, що дає можливість працівникам оперативних підрозділів Державної фіскальної служби України ефективніше протидіяти злочинності та кримінальним правопорушенням у податковій і митній галузях.

     


Олег ХАСАНОВ,
завідувач сектору зовнішніх відносин Головного оперативного управління ДФС України,
та Наталія ГЕРАСИМЕНКО,
заступник начальника відділу обміну податковою інформацією
Управління податкового співробітництва Департаменту міжнародних зв’язків ДФС України

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42