Інші податки

Контрольовані операції: якщо в межах одного договору ціна кожної поставки є різною

Як у Звіті про контрольовані операції відображаються операції з контрагентом, якщо поставки здійснюються в межах одного договору, але ціна кожної поставки визначається згідно з доповненнями до договору і є різною?


Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) господарські операції, передбачені у підпунктах 39.2.1.1 та 39.2.1.2 вищезазначеного підпункту, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за відповідний звітний календарний рік.

Форму Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) та Порядок його складання (далі — Порядок) затверджено наказом Міндоходів України від 11.11.2013 р. № 669.

Пункт 3.5 Порядку передбачає, що у графі 5 Звіту зазначається вартісний показник загальної суми здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду, який відповідає вартісному критерію згідно з пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу.

У графі 6 Звіту зазначається вартісний показник загальної суми здійснених контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду (п. 3.6 Порядку).

Невід’ємною частиною Звіту є додаток, що містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про контрольовані операції, відомості про які наведено в основній частині Звіту (далі — Додаток).

Згідно з п. 4.5 Порядку у розділі «Відомості про контрольовані операції»  Додатка міститься деталізована інформація про всі операції, які визнаються контрольованими відповідно до норм пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, та особу, дані про яку зазначено у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції» Додатка.

Зокрема, у розділі «Відомості про контрольовані операції» Додатка зазначаються:

  • у графах 8 та 9 — інформація про договір (контракт), згідно з яким здійснювалася контрольована операція;
  • у графах 15 та 16 — однакова дата — дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг;
  • у графі 17 — ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції (без ПДВ) у валюті договору (контракту), зазначена у первинних документах;
  • у графі 18 «Кількість» — кількість предметів операції.

Таким чином, якщо в межах одного договору ціна кожної поставки визначається згідно з доповненням до договору і є різною, то у розділі «Відомості про контрольовані операції» Додатка відображаються показники щодо кожної поставки окремо із зазначенням відповідної інформації, що міститься у первинних документах.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42