Податок на прибуток

Отримання інформації для визнання операцій контрольованими

Як платнику податку отримати інформацію щодо пов’язаної особи — резидента для визначення відповідності критеріям контрольованих операцій, зокрема про наявність від’ємного значення об’єкта оподаткування, ставку податку, нижчу за базову (основну), тощо?


Згідно з пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу контрольованими операціями є, зокрема, господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — резидентами, які:

  • задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
  • застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
  • сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), встановленою відповідно до Податкового кодексу, станом на початок податкового (звітного) року;
  • не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.

При цьому господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 та 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за відповідний звітний календарний рік.

Норми цього Кодексу не передбачають оприлюднення контролюючими органами такої інформації про платників податків: задеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік, пільги та ставки податку на прибуток підприємств та/або ПДВ, які використовуються платником податку, тощо.

Таким чином, якщо загальна сума операцій платника податків з пов’язаною особою — резидентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за відповідний звітний календарний рік, то інформацію, необхідну для визнання операцій контрольованими, отримують від такого контрагента.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42