Інші податки

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: особливості сплати на прикладах

Порядок нарахування і сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу визначено нормами розділу VII Податкового кодексу.

Перша реєстрація транспортного засобу — це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

Згідно з пп. 14.1.124 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу новим транспортним засобом вважається транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію. Тобто це транспортний засіб, який жодного разу не був зареєстрований як на території України, так і за її межами.

Водночас першій реєстрації підлягають також ненові автомобілі, зокрема ті, які вже використовувалися, проте на території України до цього не були зареєстровані. Використовуваними транспортними засобами слід вважати транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видано реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби, або є дозвіл, отриманий за кордоном.

Роком виготовлення транспортного засобу вважається календарна дата виготовлення, включаючи день, місяць, рік. У випадку коли календарну дату виготовлення визначити неможливо, такою датою слід вважати 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

Платники збору та об’єкти оподаткування

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що відповідно до ст. 232 Податкового кодексу є об’єктами оподаткування, вважаються платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

Так, об’єктами оподаткування збором є:

 • колісні транспортні засоби, крім:
 • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;
 • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом;
 • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення;
 • транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, — товарна позиція 8709 згідно з УКТ ЗЕД;
 • транспортних засобів швидкої медичної допомоги;
 • машин і механізмів для сільськогосподарських робіт — товарні позиції 8432 та 8433 згідно з УКТ ЗЕД;
 • причепів (напівпричепів);
 • мопедів;
 • велосипедів;
 • судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;
 • літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім літаків і вертольотів Збройних Сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Водночас згідно з п. 235.1 ст. 235 Податкового кодексу від сплати збору звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 см3, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України, транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

При цьому у разі відчуження вищезазначених транспортних засобів особи, які їх отримали у власність, зобов’язані сплатити збір за ставками у порядку та на умовах, передбачених розділом VII Податкового кодексу.

Порядок обчислення та сплати збору

Відповідно до п. 237.1 ст. 237 Податкового кодексу збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Згідно з п. 238.1 ст. 238 цього Кодексу сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, зазначеного у п. 234.4 ст. 234 Кодексу.

Залежно від того, який автомобіль реєструється (новий чи використовуваний), при розрахунку збору застосовуються такі коефіцієнти:

 • для всіх нових транспортних засобів — 1;
 • для транспортних засобів (мотоциклів, легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів, у тому числі мікроавтобусів, вантажних та вантажопасажирських автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів спеціального призначення, суден, літаків і вертольотів), які використовувалися до 8 років, — 2;
 • для транспортних засобів (суден, літаків та вертольотів), які використовувалися понад 8 років, — 3;
 • для транспортних засобів (мотоциклів, легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів, у тому числі мікроавтобусів, вантажних та вантажопасажирських автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів спеціального призначення, суден, літаків і вертольотів), які використовувалися понад 8 років, — 40.

Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати (п. 239.1 ст. 239 Податкового кодексу).

Платники збору зобов’язані при першій реєстрації в Україні пред’являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору,відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами. У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.

 

Сума збору
за першу реєстрацію
= База оподаткування (для колісних транспортних засобів визначається за об’ємом циліндрів двигуна або за потужністю; для суден — за потужністю двигуна або за довжиною корпусутсудна; для літаків, вертольотів — за максимальною злітною масою)   Х ставка збору
(встановлено ст. 234 Податкового кодексу)
Х коефіцієнт (залежить від терміну використання транспортного засобу)

 

Реєстрація транспортного засобу

Процедуру державної реєстрації транспортних засобів на території України встановлено Порядком № 1388.

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться підрозділами Державтоінспекції, які в свою чергу згідно з п. 239.5 ст. 239 Податкового кодексу зобов’язані повідомляти ДФС України про зареєстровані та зняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані, за формою, встановленою наказом № 768.

Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами. Якщо транспортний засіб належить декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), то за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. Транспортні засоби, що належать фізичним особам — підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

Відповідно до п. 21 Порядку № 1388 транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням таких осіб. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філій або представництв юридичних осіб, то такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки. У свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) зазначаються юридична особа, якій належать транспортні засоби, та місцезнаходження такої особи і стоянки.

Крім того, згідно з п. 239.2 ст. 239 Податкового кодексу юридичні особи у 10-денний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та за місцем реєстрації транспортного засобу Розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою, встановленою наказом № 767. До Розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію. Фізичні особи такий Розрахунок не подають.

При цьому за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу платниками податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати такий збір, передбачено застосовування штрафних санкцій згідно зі ст. 120 Податкового кодексу.

Реєстрація транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за якою реєструється транспортний засіб (п. 24 Порядку № 1388).

Приклади розрахунку збору

Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта.

 * * *

Юридичній особібудинку-інтернату «Світанок» (м. Черкаси) Черкаською міською радою в Черкаській області передано два нові автомобіля ЗАЗ Lanos з об’ємом циліндрів двигуна 1400 см3, 2013 р. випуску, що зареєстровані вперше в Україні 16.01.2014 р.

Станом на 16.01.2014 р. ставка збору для зазначеного автомобіля становила 5,88 грн. (пп. 234.1.2 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна, коефіцієнт1 (для всіх нових транспортних засобів).

Сума пільги (сума збору за першу реєстрацію) ЗАЗ Lanos становила: (1400 × 5,88) / 100 × 1 = 82,32 (грн.).

За два автомобіля ЗАЗ Lanos сума пільги становила: 82,32 грн. × 2 = 164,64 грн.

Отже, юридичній особі до 26.01.2014 р. необхідно було подати до Черкаського відділення Черкаської ОДПІ у Черкаській області (за своїм місцезнаходженням та за місцем реєстрації транспортного засобу) Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів із зазначенням у розділі 7 «Відомості про об’єкт оподаткування та суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу» суми пільги щодо збору.

 * * *

Легковий автомобіль Bentley Continental GT Speed з об’ємом циліндрів двигуна 6000 см3, 2013 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 10.06.2014 р.

Cтавка збору для зазначеного автомобіля становить 69,99 грн. (пп. 234.1.2 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна, коефіцієнт1 (оскільки транспортний засіб є новим).

Сума збору за першу реєстрацію Bentley Continental GT Speed становить: (6000 × 69,99) / 100 × 1 = 4199,40 (грн.).

 * * *

Легковий автомобіль Maybach 57 (седан 4) з об’ємом циліндрів двигуна 5500 см3, 2013 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 10.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного автомобіля становить 57,27 грн. (пп. 234.1.2 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна.

Сума збору за першу реєстрацію Maybach 57 (седан 4) становить:

(5500 × 57,27) / 100 × 1 = 3149,85 (грн.) (новий);

(5500 × 57,27) / 100 × 2 = 6299,70 (грн.) (до 8 років).

 * * *

Легковий автомобіль Acura MDX  з об’ємом циліндрів двигуна 3700 см3, 2010 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 10.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного автомобіля становить 50,9 грн. (пп. 234.1.2 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна.

Сума збору становить: (3700 × × 50,9) / 100 × 1 = 1883,30 (грн.) (новий);

(3700 × 50,9) / 100 × 2 = 3766,60 (грн.) (до 8 років).

 * * *

Легковий автомобіль Toyota RAV 4 (универсал 5) з об’ємом циліндрів двигуна 2000 см3, 2013 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 10.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного автомобіля становить 12,73 грн. (пп. 234.1.2 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна.

Сума збору становить: ( 2000 × 12,73) / 100 = 254,60 (грн.) (новий);

(2000 × 12,73) / 100 × 2 = 509,20 (грн.) (до 8 років).

 * * *

Легковий автомобіль Mercedes-Benz GL-Klasse (універсал 5) з об’ємом циліндрів двигуна 5000 см3, 2013 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 11.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного автомобіля становить 57,27 грн. (пп. 234.1.2 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна.

Сума збору становить: (5000 × 57,27) / 100 = 2863,50 (грн.) (новий);

(5000 × 57,27) / 100 × 2 = 5727 (грн.) (до 8 років).

 * * *

Легковий автомобіль BMW Alpina B3 Bi-Turbo з об’ємом циліндрів двигуна 3000 см3, 2014 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 10.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного автомобіля становить 31,82 грн. (пп. 234.1.2 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна.

Сума збору становить: (3000 × × 31,82) / 100 × 1 = 954,60 (грн.).

 * * *

Вантажний автомобіль IVECO ASTRA VEICOLI з об’ємом циліндрів двигуна 12 882 см3, 2008 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 10.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного автомобіля становить 25,45 грн. (пп. 234.1.6 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна, коефіцієнт2 (для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років).

Сума збору за першу реєстрацію IVECO ASTRA VEICOLI становить: (12 882 × 25,45) / 100 × 2 = = 6556,94 (грн.).

 * * *

Сідельний тягач DAF з об’ємом циліндрів двигуна 12 580 см3, 2008 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 15.05.2014 р.

Ставка збору для зазначеного тягача становить 19,09 грн. (пп. 234.1.7 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна, коефіцієнт2 (для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років).

Сума збору за першу реєстрацію сідельного тягача DAF становить: (12 580 × 19,09) / 100 × 2 = = 4803,04 (грн.).

 * * *

Трактор ЮМЗ-6 з об’ємом циліндрів двигуна 4700 см3, 2004 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 10.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного трактора становить 3,17 грн. (пп. 234.1.5 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу) за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна. Як виняток із пп. 234.4.4 п. 234.4 ст. 234 цього Кодексу коефіцієнт не застосовується.

Сума збору за першу реєстрацію трактора ЮМЗ-6 становить: (4700 × 3,17) / 100 = 148,99 (грн.).

 

* * *

Катер Galeon 290 Fly з двома двигунами потужністю 133 кВт кожний, 2013 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 20.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного судна становить 3,82 грн. (пп. 234.2.1 п. 234.2 ст. 234 Податкового кодексу) за 1 кВт потужності двигуна, коефіцієнт1.

Сума збору за першу реєстрацію катера Galeon 290 Fly становить: (133 + 133) × 3,82 × 1 = = 1016,12 (грн.).

 * * *

Катер Azura 520 з потужністю двигуна 110 кВт, 2011 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 15.07.2014 р.

Ставка збору для зазначеного катера становить 3,82 грн. (пп. 234.2.1 п. 234.2 ст. 234 Податкового кодексу) за 1 кВт потужності двигуна, коефіцієнт2 (для суден, які використовувалися до 8 років).

Сума збору за першу реєстрацію катера Azura 520 становить: 110 × 3,82 × 2 = 840,40 (грн.).

 * * *

Катер Crownline 270 CR з двигуном потужністю 316 кВт, 2004 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 14.07.2014 р.

Ставка збору для зазначеного катера становить 3,82 грн. (пп. 234.2.1 п. 234.2 ст. 234 Податкового кодексу) за 1 кВт потужності двигуна, коефіцієнт3 (для суден, які використовувалися понад 8 років).

Сума збору за першу реєстрацію катера Crownline 270 CR становить: 316 × 3,82 × 3 = = 3621,36 (грн.).

 * * *

Літак Boeing 737-500 з максимальною злітною масою 60 500 кг, 2008 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 14.05.2014 р.

Ставка збору для зазначеного літака становить 1,28 грн. за кожен кілограм максимальної злітної маси (пп. 234.3.1 п. 234.3 ст. 234 Податкового кодексу), коефіцієнт2 (для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років).

Сума збору за першу реєстрацію літака Boeing 737-500 становить: 60 500 × 1,28 × 2 = 154 880 (грн.).

 * * *

Вертоліт ECUREUIL (AS.3503-3) з максимальною злітною масою 2500 кг, 1997 р. випуску, зареєстровано вперше в Україні 16.06.2014 р.

Ставка збору для зазначеного вертольота становить 1,28 грн. за кожен кілограм максимальної злітної маси (пп. 234.3.2 п. 234.3 ст. 234 Податкового кодексу), коефіцієнт3 (для транспортних засобів, які використовувалися понад 8 років).

Сума збору за першу реєстрацію вертольота ECUREUIL (AS.3503-3) становить: 2800 ×× 1,28 × 3 = 10 752 (грн.).

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42