Єдиний податок

Надання фізичною особою — підприємцем автомобілів в оренду

Одним із поширених видів здійснення підприємницької діяльності є надання в оренду автотранспортних засобів. Розглянемо порядок оподаткування доходів, отриманих від здійснення такої діяльності за різними системами оподаткування.


Загальна система оподаткування

Доходи фізичних осіб — підприємців, отримані від надання в оренду автотранспортних засобів у межах підприємницької діяльності, оподатковуються за нормами, визначеними ст. 177 Податкового кодексу, за умови, що таку діяльність внесено до Єдиного державного реєстру. Якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи на підставі п. 177.6 вищезазначеної статті оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку — фізичних осіб.

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особипідприємця.

Фізичні особи — підприємці, зареєстровані як платники ПДВ, не включають до витрат/доходів суми ПДВ, сплачені/нараховані при придбанні/продажу товарів (робіт та послуг).

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III Податкового кодексу (п. 177.4 ст. 177 цього Кодексу).

Відповідно до п. 177.10 вищезазначеної статті фізичні особи — підприємці зобов’язані вести книгу обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Спрощена система оподаткування

Фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV Податкового кодексу. Однією з вимог можливості застосування спрощеної системи оподаткування є обраний вид господарської діяльності (п. 294.4 ст. 294 цього Кодексу).

Для першої групи платників єдиного податку вид діяльності «Надання в оренду автотранспортних засобів» взагалі не передбачено, оскільки для такої групи дозволено лише надання побутових послуг населенню та здійснення торгівлі на ринках.

Перебувати в другій групі платників єдиного податку можливо, якщо надавати такі послуги лише платникам єдиного податку (юридичним або фізичним особам — підприємцям) та/або населенню, чим фізична особа — підприємець обмежує себе колом орендарів. А порушивши це правило, така особа повинна перейти до іншої групи платників єдиного податку або на сплату інших податків і зборів. Крім того, фізична особа — підприємець другої групи відповідно до пп. 5 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначає види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які буде занесено до реєстру платників єдиного податку.

Критеріями, встановленими для третьої та п’ятої груп за видами діяльності, обмежень немає, але слід враховувати норми п. 291.5 ст. 291 цього Кодексу, якими визначено види діяльності, за якими фізична особа — підприємець не може бути платником єдиного податку.

Отже, фізична особапідприємець, яка здійснює діяльність з надання в оренду автотранспортних засобів, може обрати другу (обмеживши себе колом орендарів), третю та п’яту групи платників єдиного податку з урахуванням положень п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу.

Згідно з п. 292.1 ст. 292 зазначеного Кодексу доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.

Ставки єдиного податку для відповідних груп встановлено ст. 293 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця або за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Такі платники подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

Платники єдиного податку третьої та п’ятої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Водночас слід зазначити, що відповідно до п. 297.3 ст. 297 Податкового кодексу платник єдиного податку виконує передбачені цим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

Платники єдиного податку другої, третьої та п’ятої груп, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного (за підсумками робочого дня) відображення отриманих доходів. Платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів і витрат, у якій крім отриманих доходів відображають також понесені витрати. Форму таких книг затверджено наказом № 1637.

Записи у вищезазначених книгах виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Таким чином, у день фактичного надходження орендної плати на поточний рахунок така сума відображається у відповідній книзі.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42