ПДФО

Визначення особи, яка є податковим агентом щодо виплати доходів, отриманих від виграшу у державну лотерею

Підприємство — розповсюджувач державних лотерей здійснює діяльність з розповсюдження електронних білетів державних лотерей на підставі укладених з операторами державних лотерей агентських договорів. За такими договорами розповсюджувачі за дорученням оператора державних лотерей приймають безпосередньо у гравців ставки, здійснюють виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей.
З’ясуємо, хто у такому випадку є податковим агентом щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) військового збору.


Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу об’єктом оподаткування військовим збором (далі — збір) є, зокрема, доходи у формі виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні регламентуються Законом № 5204.

Підпунктом 11 п. 1 ст. 1 зазначеного Закону встановлено, що оператор державних лотерей — це юридична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, яка одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим Законом.

Виключними напрямами діяльності операторів державних лотерей є, зокрема, розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей (їх випуск), створення належних умов для гравців у державні лотереї, створення мережі прийому ставок та видачі призів, проведення державних лотерей, визначення переможців відповідно до умов проведення таких лотерей (п. 3 ст. 6 Закону № 5204).

При цьому операторами державних лотерей ведеться і подається статистична та бухгалтерська звітність щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів і коштів у порядку, визначеному законодавством (п. 4 вищезазначеної статті).

Згідно з п. 1 ст. 12 Закону № 5204 виплата призів здійснюється за рахунок коштів призового (виграшного) фонду, накопиченого оператором державних лотерей.

Оператор забезпечує наявність на банківському рахунку коштів в обсязі сформованого призового (виграшного) фонду на кожну звітну дату.

Водночас слід зазначити, що виплата призів здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, — через їх розповсюджувачів у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його рахунок за рахунок суми призу (п. 6 ст. 12 Закону № 5204).

Відповідно до пп. 12 п. 1 ст. 1 цього Закону розповсюджувач державної лотереїце юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням таких лотерей.

Пунктом 1 ст. 9 Закону № 5204 встановлено, що розповсюджувач державної лотереї виконує, зокрема, функції з видачі (виплати) призів переможцям у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, та інші функції, визначені в укладеному між розповсюджувачем та оператором договорі про розповсюдження державних лотерей.

Із розповсюджувачами державної лотереїюридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори (п. 2 ст. 9 Закону № 5204).

Згідно зі ст. 297 Господарського кодексу за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) з укладення угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок. При цьому агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.

Комерційним агентом може бути суб’єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво (частина друга ст. 295 Господарського кодексу).

Частиною першою зазначеної статті передбачено, що комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.

Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу, за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу (пп. 1.4 цього пункту).

При цьому пп. 1.5 вищезазначеного пункту передбачено, що відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у ст. 171 Податкового кодексу, зокрема податкові агенти.

Оскільки розповсюджувач державної лотереї на підставі агентського договору діє від імені і за рахунок оператора державної лотереї, то оператор, який нараховує платнику податкуфізичній особі доходи у формі виграшу в державну грошову лотерею, має виконати всі встановлені Податковим кодексом функції податкового агента.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42