ЗЕД

Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Законами № 4099 та № 4100 внесено чергові зміни до ст. 5 Закону № 327 щодо порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах. Розглянемо ці нововведення докладніше.

Згідно зі ст. 1 Закону № 327 зовнішньоекономічна операція належить до операції з давальницькою сировиною при дотриманні таких положень:

  • на конкретному та заключному етапах переробки давальницька сировина повинна бути основним матеріалом і її вартість має становити не менше 20% загальної вартості готової продукції або іншого відсотка, встановленого Кабінетом Міністрів України;
  • технологічний процес виготовлення готової продукції повинен передбачати зміну коду давальницької сировини за УКТ ЗЕД;
  • попереднє здійснення поставки виконавцю давальницької сировини відносно повернення виготовленої з неї готової продукції замовнику;
  • виготовлення готової продукції повинно здійснюватися за відповідну плату;
  • кількість виконавців та етапів переробки давальницької сировини не впливає на визнання такої операції.

На сьогодні Законом № 4099 надано право Кабінету Міністрів України з урахуванням технологічних особливостей переробки за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому Законом № 4099 зобов’язано Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок віднесення Кабінетом Міністрів України окремих видів операцій до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД.

Отже, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням, так само як встановлює інші строки виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною, може відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, за якими не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД.

Наявність такої обставини, регламентованої нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України при дотриманні інших вимог, наведених у ст. 1 Закону № 327, підтверджує належність зовнішньоекономічної операції до операції з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД.

Наступні зміни стосуються порядку вивезення давальницької сировини українського замовника, а саме коштовних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів і брухту, за межі митної території України з метою виготовлення з неї готової продукції, регламентованого ст. 5 вищезазначеного Закону.

Законом № 4100 частину дванадцяту ст. 5 Закону № 327 доповнено новими абзацами, відповідно до яких Мінфіном України суб’єкту господарювання безоплатно видається лист про погодження на вивезення за межі митної території України як давальницької сировини коштовних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів і брухту (за текстом — лист про погодження).

Строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі листа про погодження суб’єкту господарювання становить 10 робочих днів з дня реєстрації у Мінфіні України документів, необхідних для його одержання.

Підставами для відмови у видачі листа про погодження є:

  • подання суб’єктом господарювання інформації та документів, необхідних для одержання погодження, не у повному обсязі та з порушенням норм законодавства України;
  • виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
  • неподання до Мінфіну України суб’єктом господарювання інформації про обсяги коштовних металів і дорогоцінного каміння, що фактично вивезені за межі митної території України як давальницька сировина та ввезені в Україну як продукція, виготовлена з давальницької сировини, за попереднім погодженням, крім випадків, коли суб’єкт господарювання звертається за погодженням уперше;
  • неподання до Мінфіну України суб’єктом господарювання передбачених законодавством звітів про операції з коштовними металами і дорогоцінним камінням;
  • рішення Кабінету Міністрів України про тимчасове обмеження або заборону вивезення окремих видів давальницької сировини за межі митної території України.

Відмова у видачі листа про погодження на підставі, не передбаченій Законом № 327, забороняється.

Строк дії листа про погодження становить не більш як 60 календарних днів з дати присвоєння йому вихідного реєстраційного номера у Мінфіні України.

Слід зазначити, що оскільки ще до внесення змін до ст. 5 Закону № 327 вивезення за межі митної території України коштовних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини здійснювалося за погодженням з Мінфіном України відповідно до Положення, затвердженого наказом № 34, Законом № 4099 зобов’язано Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити нормативно-правові акти, що випливають із Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

На сьогодні у ДПС України ведеться робота з приведення у відповідність із Законом № 4099 порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності у разі здійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, затвердженого наказом № 83.