ПДФО

Оподаткування процентів на вклади (депозити), нараховані (сплачені) кредитною спілкою

Згідно зі ст. 1 Закону № 2908 кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є небанківською фінансовою установою, виключний вид діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.


Кредитна спілка в межах здійснення господарської діяльності, визначеної ст. 21 Закону № 2908, та відповідно до свого статуту, зокрема, залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому кредитна спілка має право самостійно встановлювати розмір плати (процентів), яка нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки.

Законом № 1588, який набрав чинності з 01.09.2014 р., внесено зміни до Податкового кодексу у частині оподаткування процентів, відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді процентів (крім визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Порядок оподаткування процентів установлено п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу, згідно з пп. 170.4.1 якого податковим агентом (поняття визначено пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу) платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, що здійснює таке нарахування.

Податковим агентом у строки, визначені Податковим кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми, зокрема, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці.

Відповідно до цього абзацу ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо нарахованих (виплачених, наданих) доходів, крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 ст. 167 Податкового кодексу. При цьому ставка податку, визначена цим абзацом, застосовується до доходів у вигляді, зокрема, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці.

Доходи, зазначені у пп. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.

Податкові агенти (кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, зазначених у цьому підпункті, у податковому розрахунку (форма № 1ДФ), подання якого передбачено пп. «б» п. 176.2 ст. 176 зазначеного Кодексу, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку.

При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація щодо суми вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості щодо фізичної особи — платника податку, якій нараховано такі доходи (пп. 170.4.2 п. 170.4 ст. 170 цього Кодексу).

Водночас згідно з пп. 170.4.4 зазначеного пункту у разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та здійснення у зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, податковий агент проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.

Повернення надміру утриманих сум податку, що виникли внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до абзацу першого цього підпункту, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню податковим агентом за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42