ПДФО/ВЗ

Декларування доходів громадян

Алгоритм проведення перерахунку щодо визначення суми ПДФО до повернення у зв’язку з поданням декларації на отримання податкової знижки

Наказом № 84 внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація). Для зручності громадян наводимо приклад заповнення декларації при її поданні на отримання податкової знижки.

Так, до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах згідно з пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу обов’язково мають відображатись вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Для отримання податкової знижки заповнюється додаток 6 до декларації та р. 11 розділу V декларації.

Відповідно до вимог Податкового кодексу сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, визначається за формулою

ПЗ = (В / (ЗП – ЄСВ – ПСП)) х П.

У випадку якщо доходи фізичної особи у вигляді заробітної плати впродовж року оподатковувалися за ставками ПДФО як 15, так і 17%, використовується ефективна ставка податку за формулою

ПЗ = В х П / Б,

де ПЗ — сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована за результатами проведення перерахунку (р. 12 додатка 6 до декларації) у зв’язку з поданням декларації на отримання податкової знижки;.

ЗП — дохід у вигляді нарахованої (отриманої) заробітної плати;

П — річна сума податку на доходи фізичних осіб, утримана з одержаних фізичною особою доходів у вигляді заробітної плати (П = С х Б, тобто С = П / Б — ефективна ставка податку);

Б — база оподаткування податком на доходи фізичних осіб (р. 10 додатка 6 до декларації), яка визначається шляхом зменшення річної суми отриманої заробітної плати на суму єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податкової соціальної пільги (ПСП) з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу (Б = ЗП – ЄСВ – ПСП);

C — ставка податку на доходи фізичних осіб відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу;

В — сума (вартість) витрат платника податку — резидента (р. 11 додатка 6 до декларації), дозволених до включення до податкової знижки (р. 09, але не більше р. 10).

Розрахунок податкової знижки

Для розрахунку податкової знижки необхідно до податкового органу одночасно з поданням декларації та необхідних документів надати довідку з місця роботи про нараховані доходи (зарплату), суми утриманих ЄСВ, ПСП та ПДФО за звітний рік у розрізі по місяцях.

Наприклад, заробітна плата (ЗП) за рік — 150 384,0 грн. (р. 10 додатка 6 до декларації).

ПДФО (П) за рік (ставка 15%, 17%) — 24 261,6 грн. (р. 01.01 колонки 4 декларації).

ЄСВ за рік — 5616,0 грн. (колонки утриманого ЄСВ з довідки, наданої працедавцем).

ПСП за рік — 0 грн.

Сума витрат (В) — 100 000,0 грн. (відповідно до наданих квитанцій про сплату сум процентів за користування іпотечним житловим кредитом). Отже:

ПЗ = 100 000,0 х (24 261,6 / 150 384,0) = 16 133,1 (грн.).

До повернення належить 16 133,1 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Розрахунок ПДФО з інвестиційного прибутку

При отриманні інвестиційного прибутку заповнюється додаток 3 до декларації та р. 01.04 декларації.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу (крім операцій з деривативами).

ПДФО = (Д – В) х С,

де Д — дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційного активу (акцій) (р. 1 колонки 4 додатка 3 до декларації);

В — сума (вартість) документально підтверджених витрат на придбання акцій (р. 11 додатка 6 до декларації);

C — ставка ПДФО відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (15%, 17%).

Розрахунок ПДФО (див. приклад заповнення додатка 3 до декларації, с. 14):

ПДФО =(160 000,0 – 80 000,0) х С.

ПДФО = 9410,0 х 15% = 1411,5 (грн.), де 9410,0 грн. — 10 мінімальних зарплат, що оподатковуються за ставкою 15%;

ПДФО =70 590,0 х 17% = 12 000,3 (грн.).

ПДФО = (1411,5 +12 000,3) = 13 411,8 (грн.)

(заповнюється р. 9 розділу V декларації).

Розрахунок з бюджетом (р. 13 декларації)

13 411,8 – 16 133,1 = 2721,3 (грн.)

(заповнюється р. 13.02 розділу V декларації).

Таким чином, за результатами декларування до повернення з бюджету платнику податку належить 2721,3 грн.