Податок на прибуток

Визначення вартості безоплатно отриманих товарів

За якою вартістю та в яких рядках звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій неприбуткова організація має відобразити операції з безоплатного отримання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, якщо в первинних документах на передачу їх вартість не визначено?


Відповідно до підпунктів 157.2 — 157.9 ст. 157 Податкового кодексу для кожної ознаки неприбуткових організацій встановлено відповідний перелік доходів, що звільняються від оподаткування.

Згідно із зазначеною нормою, зокрема, встановлено, що від оподаткування звільняються доходи таких організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

З метою оподаткування вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначається на рівні не нижче звичайної ціни (пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу).

Це означає, що якщо неприбуткова організація безоплатно отримала товарно-матеріальні цінності, а в первинних документах на їх передання відсутня вартість таких цінностей, то з метою відображення такої операції у звітності їх вартість має бути визначено на рівні не нижче звичайної ціни.

Форма і Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі — Податковий звіт) затверджені наказом Міндоходів України від 27.01.2014 р. № 85.

Відповідно до п. 4 розділу ІІ Порядку заповнення Податкового звіту у разі отримання неприбутковою організацією майна, що надійшло безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, заповнюються рядки 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2, 7.1.3, 8.2 та 9.2 цього звіту. У зазначених рядках відображається вартість такого майна згідно із супровідними документами.

Отже, якщо неприбуткова організація в рамках діяльності, що не підлягає оподаткуванню, безоплатно отримує майно (товарно-матеріальні цінності, основні засоби), то у Податковому звіті у рядках 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2, 7.1.3, 8.2 та 9.2 вартість такого майна відображається на рівні не нижче звичайної ціни.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42