Податок на прибуток

Запитання — відповіді

Штрафні санкції за неподання податкової звітності

Громадська організація інвалідів не подала до контролюючого органу Звіт за 2013 р. Чи передбачено відповідальність за неподання Звіту?


Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків), передбачено п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу.

Зокрема, неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 цього Кодексу).

Отже, неприбуткова організація (установа) за неподання або несвоєчасне подання до контролюючих органів Звіту сплачує штраф у розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Виправлення самостійно виявлених помилок

Як неприбутковій організації виправити помилки, самостійно виявлені в Звіті?


Порядок виправлення самостійно виявлених помилок у податковій звітності встановлено п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу.

Так, відповідно до зазначеної норми у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, якщо неприбуткова установа або організація здійснює виправлення самостійно виявлених помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку, така неприбуткова організація має подати Звіт з відповідною позначкою у рядку «Уточнюючий» у полі 1 цього Звіту.

При виправленні помилок, допущених у частині I Звіту, в уточнюючому Звіті необхідно зазначити правильні показники з урахуванням уточнень без заповнення частини «Самостійне виправлення помилок» Звіту, оскільки у частині I цього Звіту відображаються доходи та витрати неприбуткових організацій, які не приводять до виникнення податкових зобов’язань.

Якщо здійснюється виправлення помилок, допущених при заповненні частини II Звіту, то у частині II уточнюючого Звіту зазначаються правильні показники з урахуванням уточнень, а у рядках 19 - 23 частини «Самостійне виправлення помилок» Звіту — суми уточнень податкових зобов’язань та суми нарахованого штрафу і пені, які розраховуються шляхом порівняння показників уточнюючого Звіту та Звіту, який уточнюється.

Зокрема, у рядку 19 зазначається різниця між рядком 18 уточнюючого Звіту з урахуванням виправленої помилки та рядком 18 Звіту, який уточнюється;
у рядку 22 — різниця між рядком 18 Звіту, який уточнюється, та рядком 18 уточнюючого Звіту з урахуванням виправленої помилки.

У разі виправлення помилок шляхом подання уточнюючого Звіту Додаток ВП до рядків 19 — 22 Звіту «Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и)» не заповнюється.

Фінансова звітність неприбуткових організацій

Чи повинні громадські організації інвалідів разом зі Звітом про використання коштів неприбутковими установами й організаціями подавати фінансову звітність?


Згідно з пп. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III цього Кодексу, є платниками податку на прибуток.

Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу встановлено, що платник податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Зазначимо, що неприбуткові організації подають звітність за підсумками базового звітного (податкового) року.

Отже, неприбуткові організації мають в обов’язковому порядку разом із Звітом подавати фінансову звітність за підсумками базового звітного року.

Курсові різниці

Неприбуткова організація отримує фінансову допомогу від нерезидента у доларах США. Чи включається до доходів організації позитивний результат курсових різниць від перерахунку іноземної валюти?


Порядок оподаткування неприбуткових організацій встановлено ст. 157 Податкового кодексу.

Пунктом 157.11 ст. 157 цього Кодексу встановлено, що якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел інших, ніж наведені у пунктах 157.2 — 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

Особливості оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті встановлено п. 153.1 ст. 153 Кодексу. Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому пп. 153.1.3 цього пункту встановлено, що прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

Таким чином, дохід, отриманий неприбутковою організацією у вигляді позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти у валюту України, вважається доходом, отриманим з інших джерел, та підлягає оподаткуванню податком на прибуток.

Орендна плата

Громадська організація інвалідів тимчасово здає в оренду гаражне приміщення, яке належить їй на правах власності. Чи підлягають оподаткуванню податком на прибуток кошти, отримані такою організацією у вигляді орендної плати?


Перелік доходів неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування, визначено пунктами 157.2 — 157.9 ст. 157 Податкового кодексу. Цими пунктами не передбачено звільнення від оподаткування доходів неприбуткових організацій, отриманих у вигляді орендної плати. А відтак кошти, отримані неприбутковою організацією від здавання майна в оренду, підлягають оподаткуванню податком на прибуток.

Податок на прибуток визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При цьому при визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Отже, сума коштів, отримана громадською організацією інвалідів від здавання майна в оренду, підлягає оподаткуванню податком на прибуток за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу.

Внесення відокремленого підрозділу до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Громадська організація інвалідів має відокремлений підрозділ, розташований на території іншої територіальної громади. Які документи необхідно подати до контролюючого органу для внесення такого підрозділу до Реєстру неприбуткових організацій?


Порядок включення установ та організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) встановлено Положенням № 37.

Згідно з п. 2 розділу I цього Положення Реєстр — це автоматизована система збору, накопичення й обробки даних про неприбуткові установи та організації та їх відокремлені підрозділи, визначені пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, доходи яких відповідно до ст. 157 цього Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток.

Для внесення до Реєстру неприбуткова організація має подати до територіального контролюючого органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до цього Положення, а також копії установчих документів (п. 2 розділу II Положення № 37).

Таким чином, включення відокремленого підрозділу до Реєстру відбувається шляхом розгляду контролюючим органом документів, передбачених п. 2 розділу II Положення № 37, та за умови, що напрям діяльності відокремленого підрозділу відповідає напряму діяльності включеної до Реєстру неприбуткової організації, до складу якої входить такий відокремлений підрозділ.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42