Рентна плата

Подання звітності у разі закінчення терміну дії дозволу на користування надрами або на спеціальне використання води

Чи потрібно подавати податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у разі закінчення терміну дії дозволу, на підставі якого здійснювалося видобування корисних копалин (у тому числі підземної води)?


Відповідно до пп. 263.11.1 п. 263.11 ст. 263 Податкового кодексу платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена згідно з пп. 263.1.4 п. 263.1 цієї статті, до закінчення граничного строку подання податкових розрахунків, визначеного розділом II Кодексу, та за встановленою формою подають за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, а при видобуванні вугле-водневої сировини — за період, що дорівнює календарному місяцю, податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин до контролюючого органу:

  • за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
  • за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником, починаючи з календарного кварталу, а при видобуванні вуглеводневої сировини — з календарного місяця, що настає за кварталом/місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл (пп. 263.11.3 п. 263.11 ст. 263 Податкового кодексу).

Водночас п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу передбачено, що платник податків зобов’язаний за кожний звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків (п. 63.3 ст. 63 зазначеного Кодексу).

Відповідно до п. 8.5 розділу VIII Порядку № 1588 у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. У повідомленні поряд із реквізитом, який змінився, зазначається у дужках його попереднє значення.

Таким чином, суб’єкт господарювання, у якого закінчився термін дії спеціального дозволу на користування надрами або дозволу на спеціальне використання води, не має права здійснювати видобування корисних копалин, у тому числі підземних вод, та не подає податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період, у якому вже не діє спеціальний дозвіл, на підставі якого здійснювалося видобування корисних копалин, у тому числі підземної води, але зобов’язаний подати повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією щодо зміни стану об’єкта оподаткування (ділянки/ділянок надр, свердловини/свердловин) до контролюючого органу за основним місцем обліку.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42