ПДВ

Основні правила роботи системи електронного адміністрування ПДВ

У зв’язку із змінами, внесеними до Податкового кодексу Законом № 1621, з урахуванням змін, внесених до нього Законом № 1690, відповідно до яких з 01.01.2015 р. запроваджується система електронного адміністрування ПДВ, інформуємо про основні правила роботи цієї системи.


Загальні положення

Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ визначено ст. 2001 Податкового кодексу. Пунктом 2001.1 цієї статті передбачено затвердження Кабінетом Міністрів України порядку електронного адміністрування ПДВ. Такий порядок затверджено постановою № 569.

Система електронного адміністрування ПДВ, організована на центральному рівні ДФС, забезпечує автоматичний облік у розрізі платників податку:

  • сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) та розрахунках коригування до них;
  • сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну територію України;
  • сум поповнення та залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ;
  • суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН.

Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних змін до загальних принципів справляння ПДВ, затверджених Податковим кодексом. Норми цього Кодексу, які визначають коло платників ПДВ, об’єкт оподаткування, принципи формування податкових зобов’язань та податкового кредиту, залишаються незмінними.

Водночас підставою для формування податкового кредиту за умови дотримання інших установлених Податковим кодексом правил є лише податкові накладні, зареєстровані в ЄРПН. До податкового кредиту можна також включити суму податку, зазначену в документах, передбачених п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу, але з 01.01.2015 р. скасовується можливість сформувати податковий кредит на підставі скарги на постачальника (п. 201.10 зазначеної статті).

Крім того, Законом № 1621 внесено зміни до визначення бази оподаткування ПДВ в окремих випадках: з 01.01.2015 р. база оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, за винятком контрольованих операцій, але не може бути нижчою за ціну придбання товарів (для самостійно виготовленихне нижче їх собівартості) або балансову вартість необоротних активів.

Водночас із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2015 р. для платників цього податку збільшується граничний рівень обсягу операцій з постачання товарів/послуг для обов’язкової реєстрації платників ПДВ до 1 млн. грн. (без ПДВ) за рік.

Тобто з 01.01.2015 р. суб’єкт господарювання зобов’язаний зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 Податкового кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Правила, встановлені розділом V Податкового кодексу для добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, не змінилися.

Платники ПДВ, у яких станом на 01.01.2015 р. обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців не перевищує 1 млн. грн., отримують змогу анулювати свою реєстрацію платника ПДВ.

Електронні рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ

Електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ (далі — електронний рахунок) — це рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який платник перераховує кошти з власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) в ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку.

Для кожного платника податку відкривається один електронний рахунок.

Згідно з п. 5 Порядку № 569 електронні рахунки відкриваються Казначейством платникам ПДВ автоматично на підставі реєстру платників податку, який ДФС після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника ПДВ надсилає Казначейству.

Казначейство надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунку платника ПДВ не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття, а ДФС після надходження такого повідомлення інформує кожного платника ПДВ про реквізити його електронного рахунку (п. 6 Порядку № 569).

Враховуючи викладене, відкриття електронних рахунків здійснюється без участі платників податку, тобто їм не потрібно відвідувати Казначейство з метою відкриття такого рахунку.

Відкриття та обслуговування електронних рахунків Казначейством здійснюються на безоплатній основі. Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам податку надаватиметься ДФС за відповідним запитом платника на безоплатній основі без обмеження кількості запитів та у часі.

Датою початку здійснення операцій з використанням електронного рахунку є 01.01.2015 р. для суб’єктів господарювання, які вже є зареєстрованими платниками ПДВ, а для суб’єктів господарювання, які будуть зареєстровані як платники ПДВ у будь-який період після 01.01.2015 р., — дата їх реєстрації платниками податку.

На такі електронні рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ платники податку самостійно зараховують кошти з власного поточного рахунку платника, відкритого в банківських установах, у сумах:

  • необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу та надає право для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування;
  • недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку.

Поповнення електронного рахунку платника ПДВ за рахунок інших джерел, наприклад з поточних рахунків інших осіб, не передбачено.

Кошти з електронного рахунку платника ПДВ перераховуються Казначейством в автоматичному режимі виключно до бюджету
та/або на рахунок, відкритий у банку та/або органі Казначейства сільськогосподарськими підприємствами — суб’єктами спеціального режиму оподаткування, визначеного ст. 209 Податкового кодексу (далі — спецрежим), для акумулювання сум податку, що нараховуються на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг), у порядку, передбаченому цією статтею (далі — спеціальні рахунки). Таке перерахування коштів здійснюється на підставі реєстру платників ПДВ, який автоматично формується ДФС та надсилається Казначейству.

Податкова звітність

Починаючи з першого звітного періоду 2015 р. (січень, І квартал) податкова звітність з ПДВ подається до контролюючого органу всіма платниками податку виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Таким чином, для забезпечення накладання електронного цифрового підпису платникам ПДВ необхідно мати посилені сертифікати відкритих ключів (далі — посилені сертифікати), які можна отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів (далі — АЦСК) Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (безоплатно) або в будь-якому з його відокремлених пунктів реєстрації користувачів (адреси таких пунктів розміщено на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС: http://www.acskidd.gov.ua), або в інших АЦСК.

Платники ПДВ, які на сьогодні подають податкову звітність в електронному вигляді та вже мають посилені сертифікати, можуть продовжувати їх використання після 01.01.2015 р. (з урахуванням строку їх дії).

Щодо подання податкових декларацій з ПДВ у паперовій формі, то останнім звітним періодом, за який податкові декларації з ПДВ можуть бути подані на паперових носіях, є грудень 2014 р. (граничний термін подання20.01.2015 р.)/ІV квартал 2014 р. (граничний термін подання09.02.2015 р.).

Відповідні зміни до форми податкової декларації з ПДВ та порядку її заповнення і подання розміщено на офіційному веб-сайті ДФС України та на сьогодні проходять погодження із зацікавленими міністерствами і відомствами. Після прийняття Мінфіном України відповідного наказу та його реєстрації в Мін’юсті України у загальновстановленому порядку його буде доведено до відома платників та регіональних структурних підрозділів ДФС.

Формування та реєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 та п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу (у редакції Закону № 1621) з 01.01.2015 р. податкові накладні та розрахунки коригування складаються виключно в електронній формі та підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН незалежно від того, яку суму ПДВ зазначено в податковій накладній, у тому числі ті, які не видаються покупцям, а також ті, що складені платниками податку — отримувачами послуг, що постачаються нерезидентами, якщо місце постачання таких послуг розташовано на митній території України (п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу).

Після реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН постачальник та покупець отримуватимуть в автоматичному режимі від ДФС повідомлення про таку реєстрацію.

Запровадження електронної форми податкової накладної вирішує всі питання, пов’язані з дотриманням формальних умов щодо її заповнення (вирівнювання полів, формат дати, адреси, розміщення знаків дробу, ком та інших розділових знаків тощо). Крім того, під час реєстрації податкової накладної платник матиме змогу перевірити правильність написання назви покупця та його реєстраційних даних.

Відповідно до п. 5 Порядку № 1246 та п. 19 Порядку № 957 (у редакції наказу № 1129) податкові накладні/розрахунки коригування, складені в електронній формі, скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку.

Таким чином, для забезпечення безперешкодної реєстрації податкових накладних в ЄРПН, а також достовірності податкових накладних/розрахунків коригування, які надсилаються отримувачу товарів/послуг, платникам ПДВ необхідно мати посилені сертифікати для накладання електронного цифрового підпису посадовими або уповноваженими особами на складені податкові накладні.

Отримати посилені сертифікати відкритих ключів можна в АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (безоплатно) або в будь-якому з його відокремлених пунктах реєстрації користувачів (адреси таких пунктів розміщено на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС: http://www.acskidd.gov.ua), або в інших АЦСК.

Платники ПДВ, які на сьогодні здійснюють реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН та вже мають посилені сертифікати, можуть продовжувати їх використання після 01.01.2015 р. (з урахуванням строку їх дії).

Терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН з 01.01.2015 р. не змінюються. Така реєстрація здійснюється не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою їх складання (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Водночас для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН визначається розмір суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати в ЄРПН складені ним такі податкові накладні/розрахунки коригування.

Так, платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування, в якій загальна сума ПДВ не перевищує суму, обчислену за формулою, встановленою п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу та п. 9 Порядку № 569 (далі — реєстраційна сума), а саме:

 

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах – ΣНаклВид – ΣВідшкод – ΣПеревищ,

 

де ΣНаклОтр — загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН. Цей показник формується на підставі даних, що містяться в отриманих платником податку податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, що були складені за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 01.01.2015 р., а також на підставі даних, що містяться в розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН;

ΣМитн — загальна сума податку, сплаченого платником безпосередньо або за допомогою фінансового посередника (особи, відповідальної за фінансове врегулювання) при ввезенні товарів на митну територію України, на підставі даних митних декларацій, у тому числі з урахуванням змін, внесених відповідно до аркушів коригування та додаткових декларацій, оформлених згідно із ст. 261 Митного кодексу. Цей показник формується на підставі сум податку, сплачених починаючи з 01.01.2015 р. при ввезенні товарів на митну територію України;

ΣПопРах — загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з власного поточного рахунку платника. Цей показник формується на підставі даних, отриманих згідно з угодою про інформаційний обмін між Державною фіскальною службою та Казначейством щодо сум коштів, перерахованих платником зі свого поточного рахунку на його рахунок у системі електронного адміністрування податку, відкритий йому в Казначействі починаючи з 01.01.2015 р.;

ΣНаклВид — загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН. Цей показник формується на підставі даних, що містяться у виданих платником податку податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, що були складені на операції, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 01.01.2015 р., а також на підставі даних, що містяться в розрахунках коригувань до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН;

ΣВідшкод — загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування. Цей показник формується на підставі даних податкових декларацій з ПДВ, поданих до контролюючого органу, починаючи з податкової звітності:

  • за січень 2015 р. — для платників податків, що застосовують місячний звітний період;
  • за І квартал 2015 р. — для платників податків, що застосовують квартальний звітний період.

Такий показник формується на підставі задекларованих до відшкодування на поточний рахунок платника сум від’ємного значення податку, розрахованих щодо операцій, здійснених після 01.01.2015 р. згідно з прийнятими контролюючим органом податковими деклараціями з податку та уточнюючими розрахунками до таких декларацій;

ΣПеревищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з ПДВ, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН.

Цей показник розраховується як різниця між сумами податку, що задекларовані платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до таких декларацій за операціями з постачання товарів/послуг та отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, після 01.01.2015 р. та їх подальшого коригування згідно зі ст. 192 Податкового кодексу, та зазначені платником у податкових накладних, складених за операціями з постачання товарів/послуг після 01.01.2015 р., зареєстрованих в ЄРПН, та розрахунків коригування до таких накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Цей показник формується на підставі даних:

  • податкових накладних, складених не раніше 01.01.2015 р. та зареєстрованих в ЄРПН, та розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН;
  • податкових декларацій з податку, наданих до контролю-ючого органу, починаючи з податкової звітності: за січень 2015 р. — для платників податків, що застосовують місячний звітний період; за І квартал 2015 р. — для платників податків, що застосовують квартальний звітний період, та уточнюючих розрахунків до таких декларацій.

Реєстраційна сума обчислюватиметься автоматично та централізовано на рівні ДФС для кожного платника податку щоразу, як відбуватиметься зміна значення будь-якого з показників формули.

Кожен з показників реєстраційної суми обчислюватиметься наростаючим підсумком починаючи з 01.01.2015 р. протягом усього періоду діяльності платника ПДВ до моменту анулювання його реєстрації.

Алгоритм обрахунку показників реєстраційної суми та джерела їх формування підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті ДФС України (п. 10 Порядку № 569).

Для обчислення такої реєстраційної суми враховуються лише податкові накладні, складені за операціями, за якими дата виникнення податкових зобов’язань припадає на податкові періоди з 01.01.2015 р., розрахунки коригування до таких податкових накладних, а також митні декларації, за якими суми податку, сплачені до бюджету починаючи з 01.01.2015 р., суми поповнення електронних рахунків з 01.01.2015 р., суми заявленого бюджетного відшкодування та сума податкових зобов’язань (для формування показника ΣПеревищ) задекларовані у складі податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди з 01.01.2015 р.

Якщо сума, визначена відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу (реєстраційна сума), буде меншою, ніж сума податку в податковій накладній, яку платник повинен зареєструвати в ЄРПН, то платник повинен перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій електронний рахунок (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу, п. 12 Порядку № 569).

Збільшення реєстраційної суми може бути забезпечено також за рахунок отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, та сум ПДВ, сплачених під час ввезення товарів на митну територію України.

При обчисленні реєстраційної суми слід також враховувати, що для операцій з отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких є митна територія України, Законом № 1621 змінюється порядок формування податкового кредиту.

На відміну від чинного до кінця 2014 р. порядку починаючи з 01.01.2015 р. отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, отримує право на податковий кредит за такими операціями на дату складання ним податкової накладної за цими операціями за умови її реєстрації в ЄРПН (п. 198.2 ст. 198 та п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу).

У зв’язку з цим необхідно враховувати, що в розділі ІІ «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ за січень (І квартал) 2015 р. має бути одночасно відображено податковий кредит за операціями з отримання послуг від нерезидента, які було здійснено в грудні (ІV кварталі 2014 р.) та в січні (І кварталі 2015 р.).

У межах системи електронного адміністрування ПДВ передбачено, що складання та реєстрація в ЄРПН податкових накладних здійснюються постачальником товарів/послуг та отримувачем послуг від нерезидентів, місцем постачання яких є митна територія України. При цьому запроваджується окремий порядок реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Так, розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу — платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого постачальник (продавець) надсилає розрахунок коригування отримувачу (покупцю).

Зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування постачальник може лише після реєстрації цього розрахунку в ЄРПН його отримувачем. Зменшити суму свого податкового кредиту за таким розрахунком коригування отримувач (покупець) товарів (послуг) зобов’язаний незалежно від факту реєстрації такого розрахунку в ЄРПН.

Розрахунки коригування, що складаються постачальником товарів/послуг до податкових накладних, які не видаються отримувачу таких товарів/послуг, підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником.

Розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташовано на митній території України, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) таких послуг.

Податкові накладні, складені за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період до 01.01.2015 р., та розрахунки коригування до таких податкових накладних

Податкові накладні, складені за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період до 01.01.2015 р., та які відповідно до вимог Податкового кодексу підлягають реєстрації у ЄРПН (у разі якщо такі накладні складено в електронній формі або якщо такі накладні відповідають вимогам п. 11 підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу у разі складання податкової накладної у паперовому вигляді), але не були зареєстровані у ЄРПН до 01.01.2015 р. (термін реєстрації припадає на період з 01.01.2015 р. до 15.01.2015 р.), підлягають такій реєстрації без дотримання вимог щодо наявності відповідної реєстраційної суми.

Розрахунки коригування, які складено до 01.01.2015 р. та які відповідно до вимог Податкового кодексу підлягають реєстрації у ЄРПН, але не були зареєстровані у ЄРПН до 01.01.2015 р. (термін реєстрації припадає на період з 01.01.2015 р. до 15.01.2015 р.), а також розрахунки коригування, складені після 01.01.2015 р. до податкових накладних, складених за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період до 01.01.2015 р., підлягають такій реєстрації без дотримання вимог щодо наявності відповідної реєстраційної суми.

Такі розрахунки коригування підлягають реєстрації у ЄРПН постачальником товарів/послуг.

Податкові накладні, складені за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період 01.01.2015 р. (незалежно від факту реєстрації їх у ЄРПН та періоду, в якому їх було включено до податкового кредиту, а також незалежно від того, чи було їх включено до складу податкового кредиту), та розрахунки коригування до таких податкових накладних (незалежно від дати їх складання та факту реєстрації в ЄРПН) не беруть участі в обчисленні реєстраційної суми.

За податковою накладною, складеною отримувачем послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, за операціями з постачання таких послуг, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на грудень/ІV квартал 2014 р., сума ПДВ, що була включена до складу податкових зобов’язань за звітний (податковий) період грудень/ІV квартал 2014 р., включається до складу податкового кредиту за звітний (податковий) період січень/І квартал 2015 р. та не бере участі в обчисленні реєстраційної суми.

Розрахунки з бюджетом

Як установлено Податковим кодексом, суму податкових зобов’язань, належних до сплати в бюджет, платники податку визначають самостійно виходячи з результатів діяльності за відповідний звітний період. Така сума декларується в податковій декларації платника ПДВ.

Якщо за результатами звітного податкового періоду платником податку задекларовано в податковій декларації з ПДВ суму податку до сплати в бюджет, то така сума підлягає перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника податку.

Таке перерахування здійснюється на підставі реєстру, який автоматично формується ДФС на підставі поданих платниками податкових декларацій з ПДВ, та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилається Казначейству.

Перерахування суми податку до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку з їх електронних рахунків здійснюється Казначейством не пізніше останнього дня строку для самостійної сплати податкових зобов’язань у межах залишку таких коштів на електронних рахунках (п. 21 Порядку № 569).

У разі недостатності коштів на рахунку платника у системі електронного адміністрування податку для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань та/або для перерахування на спеціальний рахунок платник повинен у строки, встановлені Податковим кодексом для самостійної сплати ним податкових зобов’язань, перерахувати з власного поточного рахунку на свій електронний рахунок кошти в недостатніх сумах.

Якщо платник у строки, встановлені Податковим кодексом для самостійної сплати ним податкових зобов’язань, не забезпечив наявність на його електронному рахунку коштів для сплати узгоджених податкових зобов’язань/перерахування на спеціальний рахунок, Казначейство здійснює виконання реєстрів, надісланих ДФС, у межах залишку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку. Не виконаний (не сплачений) за таким реєстром залишок узгоджених податкових зобов’язань платника обліковується Казначейством до повного виконання шляхом перерахування до бюджету/спеціального рахунку коштів, що перераховуються платником з власного поточного рахунку на його електронний рахунок (п. 22 Порядку № 569).

Пунктом 25 цього Порядку встановлено, що розрахунки з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, та сплата штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку до бюджету не з електронного рахунку, а з власного поточного рахунку.

Тобто з електронного рахунку погашаються суми податкових зобов’язань, задекларованих платником податку в податкових деклараціях з ПДВ за звітні (податкові) періоди з 01.01.2015 р., а суми податкових зобов’язань з ПДВ, які платник визначив в уточнюючих розрахунках до податкових декларацій з ПДВ, суми ПДВ, донараховані платнику контролюючим органом за результатами перевірок, суми штрафів та пені сплачуються не з електронного рахунку платника, а з його поточного рахунку.

Пунктами 26 та 27 Порядку № 569 встановлено правила повернення помилково та/або надміру зарахованих до бюджету коштів з електронного рахунку платника на його поточний рахунок у порядку, визначеному ст. 43 Податкового кодексу, у тому числі у разі анулювання реєстрації платника податку.

Таке повернення здійснюється за умови подання платником податків заяви у довільній формі протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми, в якій має бути зазначено поточний рахунок платника податків в установі банку, на який необхідно повернути такі суми з бюджету. Повернення таких сум здійснюється без використання електронного рахунку.

Спеціальний режим оподаткування у сільському господарстві

Платникам податку, які застосовують спецрежим, у системі електронного адміністрування податку відкривається єдиний електронний рахунок для обліку сум податку як у межах діяльності, визначеної ст. 209 Податкового кодексу, так і в межах іншої діяльності.

Такі платники реєструють в ЄРПН всі податкові накладні: як ті, що складено на операції з постачання товарів (послуг) у межах спецрежиму, так і ті, що складено у зв’язку із здійсненням інших операцій з постачання.

Платники податку — суб’єкти спеціального режиму оподаткування повинні враховувати, що для реєстрації в ЄРПН всіх складених ними податкових накладних та розрахунків коригування як у зв’язку з постачанням товарів (послуг) у межах спецрежиму, так і у зв’язку з іншими операціями з постачання, здійснюється єдиний розрахунок реєстраційної суми (за формулою, визначеною п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу та п. 9 Порядку № 569).

У разі якщо платником податку, який застосовує спецрежим, за результатами звітного періоду задекларовано суми податку, що підлягають сплаті як до бюджету, так і на його спеціальний рахунок, кошти з його електронного рахунку насамперед перераховуються до бюджету, а у разі повного розрахунку з бюджетомна спеціальний рахунок такого платника (п. 22 Порядку № 569).

Таке перерахування здійснюється на підставі реєстру, який автоматично формується ДФС на підставі поданих платниками податкових декларацій з ПДВ, та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилається Казначейству. Перерахування суми податку до бюджету
та/або на спеціальні рахунки платників податку з їх електронних рахунків здійснюється Казначейством не пізніше останнього дня строку для самостійної сплати податкових зобов’язань у межах залишку таких коштів на електронних рахунках (п. 21 Порядку № 569).

Зазначене правило стосується також і платників податку — сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 Податкового кодексу, але не зареєструвалися як суб’єкти спеціального режиму оподаткування.

Для забезпечення в умовах дії системи електронного адміністрування ПДВ спрямування сум ПДВ на підтримку власного виробництва суб’єкти спецрежиму — платники ПДВ повинні надати контролюючому органу за місцем своєї реєстрації платником ПДВ інформацію щодо даних реквізитів поточного рахунку, на який має бути перераховано відповідну суму з електронного рахунку такого платника, та актуалізувати такі дані у разі зміни реквізитів поточного рахунку.

Від’ємне значення і залишок бюджетного відшкодування

Від’ємне значення ПДВ, яке виникло у платника податку в звітних періодах до 01.01.2015 р., участі в обчисленні реєстраційної суми не бере.

Розділом ІІ Закону № 1621 визначено, що від’ємне значення суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу, та залишок від’ємного значення по-передніх податкових періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані до 01.01.2015 р., обліковуються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Облік такого від’ємного значення здійснюватиметься в податковій декларації з ПДВ. Проектом нової форми декларації з ПДВ для такого обліку передбачено окремий розділ та додаток.

З 01.01.2015 р. суми бюджетного відшкодування, задекларовані в деклараціях за звітні (податкові) періоди до 01.01.2015 р., підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому відповідно до ст. 200 Податкового кодексу у редакції, що діяла станом на 31.12.2014 р., тобто залишок непогашеного від’ємного значення станом на 01.01.2015 р. не анулюється, обліковується окремо у складі податкової декларації з ПДВ за звітні періоди після 01.01.2015 р. та відшкодовується платникам у автоматичному або звичайному режимі за правилами та у терміни, передбачені цим Кодексом станом на 31.12.2014 р.

Суми бюджетного відшкодування, задекларовані у звітних періодах після 01.01.2015 р., повертатимуться платникам і в звичайному, і в автоматичному режимах. При цьому спрямування бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок погашення податкових зобов’язань майбутніх періодів скасовується. Після 01.01.2015 р. бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься виключно кош-тами на поточний рахунок платника.

Водночас інформуємо, що з 01.01.2015 р. відповідно до вимог ст. 200 Податкового кодексу (з урахуванням змін, внесених законами № 1621 та № 1690) бюджетне відшкодування платникам податку здійснюватиметься на місяць раніше, ніж на сьогодні.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42