Митна справа

Передача права на тимчасове ввезення товарів

 

Як здійснюється декларування товарів у разі передачі права використання митного режиму тимчасового ввезення товарів будь-якій іншій особі?


Відповідно до ст. 1 Конвенції про тимчасове ввезення під тимчасовим ввезенням слід розуміти митний режим, який дає змогу приймати на митну територію певні товари, умовно звільнені від ввізного мита і податків, без застосування заборон чи обмежень економічного характеру на ввезення. При цьому такі товари мають ввозитися з визначеною метою і призначатися для подальшого вивезення у встановлений термін та не піддаватися змінам за винятком нормального зниження їхньої вартості (амортизації) внаслідок їхнього використання.

Згідно зі ст. 109 Митного кодексу та ст. 8 Конвенції про тимчасове ввезення за заявою особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення, митний орган надає дозвіл на передачу права використання режиму тимчасового ввезення щодо товарів будь-якій іншій особі за умови, що така інша особа:

  • відповідає вимогам, встановленим Митним кодексом;
  • приймає на себе зобов’язання особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення.

Відповідно до п. 4 розділу II Порядку № 657 для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою подаються:

  • письмова заява особи, що має намір прийняти право використання митного режиму тимчасового ввезення, про прийняття на себе зобов’язань особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення;
  • письмова згода особи — нерезидента — сторони зовнішньоекономічного договору, згідно з яким товари тимчасово ввезені на митну територію України, на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення.

Рішення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення або про відмову в наданні такого дозволу приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згідно з положеннями статей 109, 117 Митного кодексу та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві.

Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

Водночас особа, яка приймає на себе зобов’язання за дотримання митного режиму тимчасового ввезення, повинна подати до митниці оформлення митну декларацію на бланку єдиного адміністративного документа, порядок заповнення якої затверджено наказом № 651.

Окрім цього, частиною сьомою ст. 106 Митного кодексу встановлено, що у разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу II Податкового кодексу.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42