ЄСВ

Сплата єдиного внеску з грошового забезпечення батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків

Розглянемо порядок нарахування та сплати єдиного внеску батькам-вихователям та прийомним батькам, які не працюють і отримують пенсію за віком та грошове забезпечення відповідно до законодавства.


Пунктом десятим ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску визначено батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення згідно із законодавством.

Абзацом другим п. 4 частини першої ст. 7 цього Закону визначено, що вищезазначені платники звільняються від сплати єдиного внеску із сум отриманих ними грошового забезпечення, допомоги або компенсації.

Відповідно до Порядку № 178 єдиний внесок за осіб батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення (у разі, коли вони не працюють), нараховується на суму грошового забезпечення, нарахованого за базовий звітний період.

Сума нарахованого єдиного внеску за таких осіб нараховується у розмірі не менше мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом, крім випадків, коли таким особам одночасно нараховується єдиний внесок як особам, зазначеним у підпунктах 1, 2 або 3 п. 1 Порядку № 178.

У разі коли період, за який нараховується єдиний внесок згідно з цим Порядком, становить менш як один календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному кількості календарних днів місяця, за який сплачуються такі внески.

Обчислення єдиного внеску для цієї категорії провадиться районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення (далі — страхувальник).

Сплата єдиного внеску здійснюється шляхом перерахування відповідних сум з рахунків страхувальника на рахунки територіальних органів ДФС за їх місце-знаходженням за рахунок коштів, з яких виплачується грошове забезпечення.

Згідно з п. 9 Порядку № 178 сплата єдиного внеску припиняється з дати працевлаштування або настання непрацездатності.

У разі зміни обставин, передбачених пп. 2 п. 9 цього Порядку, сплата єдиного внеску поновлюється з дати такої зміни.

Відповідно до ст. 43 Конституції кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Зміст поняття «працездатність» розкривається через використання понять «непрацездатність» та «втрата працездатності».

Працездатність — це здатність до праці, яка залежить від стану здоров’я, фізичного, духовного розвитку (розумових та емоційних можливостей), а також професійних знань, уміння і досвіду працівника, що дає йому змогу виконувати роботу визначеного обсягу, характеру та якості.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу визначеної законом.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Працездатна особа отримує за виконану роботу заробітну плату, тобто має джерело існування.

Поняття «втрата працездатності» на нормативному рівні не визначено, але аналіз правових норм дає змогу зробити висновок, що втрата працездатності може бути постійною та тимчасовою.

Постійна втрата працездатності — це повна чи часткова втрата здатності до загальної чи професійної праці.

Поняття «повна втрата працездатності» означає непрацездатність особи.

Непрацездатність — це стан здоров’я (функцій організму) людини, обумовлений захворюванням, травмою тощо, який унеможливлює виконання роботи визначеного обсягу, професії без шкоди для здоров’я.

Непрацездатні громадяни — це особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Згідно з абзацом двадцять четвертим ст. 1 Закону про пенсійне страхування пенсіонер — це особа, яка отримує пенсію, довічну пенсію або члени її сім’ї, які отримують пенсію у разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Законом про пенсійне страхування передбачено такі види пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія у зв’язку і втратою годувальника та пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Таким чином, непрацездатна особа також має джерело існування шляхом виплати такій особі пенсійного забезпечення.

Враховуючи викладене, якщо батькивихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки починають отримувати будь-який із видів пенсійних виплат, сплата єдиного внеску припиняється з дати настання непрацездатності.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42