ПДФО

Річний перерахунок податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік

Роботодавець платника податку відповідно до пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП), з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП. Розглянемо строки та порядок проведення такого розрахунку, а також відображення його результатів у податковій звітності.


Строки проведення

Перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП здійснюється:

 • за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;
 • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу;
 • під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Річний перерахунок ПДФО за 2014 р. слід провести при нарахуванні заробітної плати за грудень 2014 р.

При цьому пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавцю та/або податковому агенту надано право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП.

Порядок проведення

Процедура річного перерахунку полягає в уточненні правильності нарахування й сплати ПДФО окремо за кожний місяць звітного податкового року та як наслідок дає змогу:

 • виправити помилки, допущені при утриманні ПДФО у періоді, що підлягає перерахунку (наприклад, у разі наявності перехідних виплат, віднесених до заробітної плати, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відпускних тощо);
 • перевірити правильність документального оформлення відповідних підстав для застосування ПСП (заява, підтвердні документи) та дотримання граничного розміру доходу у вигляді заробітної плати, який дає право на застосування ПСП за кожний місяць.

Водночас перерахунок не проводиться у разі виконання одночасно таких умов:

 • до заробітної плати працівника протягом кожного звітного податкового місяця не застосовувалася ПСП;
 • у всіх періодах нарахування доходу працівникові у звітному році не було перехідних виплат;
 • оподатковуваний дохід працівника в кожному звітному місяці 2014 р. не перевищував 12 180 грн., тобто у роботодавця були відсутні підстави застосовувати дві ставки податку (15 і 17%).

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого ПДФО, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до повного погашення суми такої недоплати (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

При цьому якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата ПДФО, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання роботодавця за відповідний місяць, а при недостатності такої суми — зменшується сума податкових зобов’язань наступних податкових періодів до повного повернення суми такої переплати.

Розглянемо алгоритм перерахунку за наявності перехідних періодів.

Визначається сума нарахованого доходу за кожний місяць 2014 р. з урахуванням відпускних, лікарняних тощо, які було нараховано безпосередньо за відповідні місяці.

У разі виправлень у нарахуванні заробітної плати й інших виплат, які коригувались у більшу або меншу сторону, повинно бути визначено правильну суму заробітної плати за відповідними місяцями. Уточнені місячні оподатковувані доходи розраховуються кожний окремо як об’єкти оподаткування.

Потім визначається база оподаткування щодо кожного місяця окремо шляхом зменшення нарахованої заробітної плати на суму ЄСВ та ПСП за її наявності.

Визначається сума ПДФО: якщо база оподаткування не перевищує 12 180 грн., застосовується ставка 15%, якщо перевищує, — 17% до суми перевищення; порівнюємо розраховану суму ПДФО із сумою фактично утриманого ПДФО за 2014 р.

Приклад 1. У березні 2014 р. нараховано лікарняний за лютий 2014 р. у сумі 2700 грн., у червні 2014 р.відпускні за липень 2014 р. у сумі 10 500 грн. та у жовтнілікарняний за вересень 2014 р. у сумі 1615 грн.

У табл. 1 наведено нараховану заробітну плату та утримання з неї.

Таблиця 1

Розрахунковий період
2014 р.

Сума нарахованого доходу,
грн.

Сума ЄСВ,
грн.(гр. 2 х 3,6%
(2%для лікарняних))

Сума доходу без ЄСВ,
грн.
(гр. 2
гр. 3)

База оподаткування, грн.

Сума ПДФО, грн.

Загальна сума
ПДФО,
грн.

15%

17%

15%

17%

Січень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Лютий

2300

82,80

2217,20

2217,2

0

332,58

0

332,58

Березень

7700

234

7466

7466

0

1119,90

0

1119,90

Квітень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Травень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Червень

15 500

558

14942

12 180

2762

1827

469,54

2296,54

Липень

2500

90

2410

2410

0

361,50

0

361,50

Серпень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Вересень

3810

137,16

3672,84

3672,84

0

550,93

0

550,93

Жовтень

6615

212,30

6402,70

6402,70

0

960,41

0

960,41

Листопад

5000

180

4820

4820

0

723

 

723

Грудень

5000

180

4820

4820

0

723

 

723

Усього

68 425

2394,26

66 030,74

63 268,74

2762

9490,32

469,54

9959,86

 

У результаті річного перерахунку перевіряється правильність нарахування ПДФО за лютий, червень та вересень 2014 р. Сума лютневих лікарняних, нарахованих у березні 2014 р., відноситься на лютий 2014 р., вересневих, нарахованих у жовтні 2014 р., — на вересень 2014 р., а сума відпускних за червень 2014 р., нарахованих у липні 2014 р., — на червень 2014 р. Відповідно має бути перераховано суму ПДФО. Результати перерахунку наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунковий період
2014 р.

Сума нарахованого доходу,
грн.

Сума ЄСВ,
грн.(гр. 2 х 3,6%
(2%
для лікарняних))

Сума доходу без ЄСВ, грн.
(гр. 2
гр. 3)

База оподаткування,
грн.

Сума ПДФО,
грн.

Загальна сума ПДФО, грн.

15%

17%

15%

17%

Січень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Лютий

5000

136,80

4863,20

4863,20

0

729,48

0

729,48

Березень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Квітень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Травень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Червень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Липень

13 000

468

12 532

12 180

352

1827

59,84

1886,84

Серпень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Вересень

5425

169,46

5255,54

5255,54

0

788,33

0

788,33

Жовтень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Листопад

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Грудень

5000

180

4820

4820

0

723

0

723

Усього

68 425

2394,26

66 030,74

65 678,74

352

9851,81

59,84

9911,65

 

Сума фактично утриманого ПДФО за 2014 р. становить 9959,86 грн., а розрахована сума — 9911,65 грн. При розподілі сум нарахованих доходів до відповідних місяців у липні застосовуються дві ставки податку — 15 і 17%.

Таким чином, за результатами перерахунку сума ПДФО, що підлягає поверненню, становить: 9959,86 грн. — 9911,65 грн. = 48,21 грн.

Розглянемо алгоритм проведення річного перерахунку ПДФО з метою визначення права на ПСП.

Перевіряється наявність підстав у платника податку для застосування ПСП, зокрема наявність заяви працівника про її застосування та підтвердних документів у разі застосування підвищеного розміру ПСП. Перелік зазначених документів та порядок їх подання затверджено Порядком № 1227.

При цьому слід зазначити, що ПСП починає застосовуватися з дня отримання роботодавцем заяви та підтвердних документів.

Уточнюється нарахована і фактично виплачена заробітна плата за 2014 р. з урахуванням перехідних виплат, наприклад відпускні, лікарняні тощо. При цьому нагадаємо, що з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Щодо тих місяців звітного періоду, в яких коригувався розмір заробітної плати, перевіряється правильність застосування ПСП. Тобто відкоригована зарплата порівнюється з граничним розміром доходу, що дає право на застосування ПСП (у 2014 р. — 1710 грн.), і якщо така зарплата не перевищує 1710 грн., працівник має право на ПСП.

Визначається база оподаткування за кожний місяць, в якому заробітну плату відкориговано окремо   шляхом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу на суму ЄСВ, і здійснюється перерахунок суми ПДФО (враховуючи придбане або втрачене право на застосування ПСП), яка порівнюється з сумою фактично утриманого ПДФО впродовж року з виплачених доходів, щодо яких проводився перерахунок.

Приклад 2. На підприємстві працює чоловік, який має трьох неповнолітніх дітей. Його заробітна плата становить 5000 грн. Він подав заяву про застосування ПСП та копії свідоцтв про народження дітей.

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП такому батьку, визначається як добуток суми, наведеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, та відповідної кількості дітей, тобто 1710 грн. х 3 = 5130 грн.

У червні 2014 р. йому нараховано відпускні за червень — липень у сумі 4000 грн. (червень — 1500 грн., липень — 2500 грн.), які було включено до заробітної плати за червень.

За червень нараховано дохід у сумі 7870,97 грн. (заробітна плата – 3870,97 грн., відпускні — 4000 грн.); утримано ЄСВ у сумі 283,35 грн. (7870,97 грн. х 3,6%); утримано ПДФО — 1138,14 грн. (7870,97 грн. – 283,35 грн.) х 15%.

За липень нараховано заробітну плату у сумі 2900 грн.; утримано ЄСВ – 104,40 грн. (2900 грн. х 3,6%); утримано ПДФО — 145,29 грн. (2900 грн. – 104,40 грн. – 1827 грн.) х 15%, де 1827 грн. – ПСП (609 грн. х троє дітей).

Проводиться перерахунок ПДФО. Для цього розподіляється сума перехідних відпускних за місяцями їх нарахування й перераховується сума податку:

 • за червень нарахований дохід становить 5000 грн. (заробітна плата — 3500 грн.; відпускні — 1500 грн.); утримується ЄСВ — 180 грн. (5000 грн. х 3,6%); ПДФО — 448,95 грн. (5000 грн. – 180 грн. – 1827 грн.) х 15%;
 • за липень нараховано дохід — 4553 грн. (заробітна плата — 2053 грн.; відпускні — 2500 грн.); утримується ЄСВ — 163,91 грн. (4553 грн. х 3,6%); ПДФО — 384,31 грн. (4553 грн. – 163,91 грн. – 1827 грн.) х 15%.

За результатами перерахунку сума ПДФО, що підлягає поверненню працівнику, становить: (1138,14 грн. + 145,29 грн.) – (448,95 грн. + 384,31 грн.) = 450,17 грн.

Відображення результатів у податковій звітності

Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум ПДФО відображаються працедавцем у податковому розрахунку за формою № 1ДФ, порядок заповнення якого затверджено наказом № 49, за ІV квартал звітного року.

У розділі ІІІ вищезазначеного порядку передбачено, що податковий розрахунок заповнюється таким чином:

 • у рядках 3 та 3а проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період;
 • у рядках 4 та 4а проставляється сума ПДФО з урахуванням суми недоплати/переплати.

Відповідальність за непроведення перерахунку

Особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, несуть відповідальність у випадках, визначених цим Кодексом (пп. «ґ» п. 176.2 ст. 176 зазначеного Кодексу).

Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено ст. 127 Податкового кодексу.

Так, п. 127.1 цієї статті зазначено, що ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені вище, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

При цьому штрафи, передбачені п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу, не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО самостійно виявляються податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, та виправляються в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу.

Таким чином, якщо в результаті перерахунку виникає недоплата утриманого ПДФО і сума такої недоплати стягується податковим агентом за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходуза рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до повного погашення суми такої недоплати, то штраф, установлений п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу, до нього не буде застосовано.

Водночас згідно зі ст. 1634 КпАП неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті фізичній особі доходів, перерахування ПДФО за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідом-лення або несвоєчасне повідом-лення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 грн. — 51 грн.).

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн. — 85 грн.).

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42