ПДФО

Відшкодування орендарем комунальних платежів згідно з договором оренди

Фізична особа має нежитлове приміщення і укладає з комунальним підприємством договір про постачання комунальних послуг, відповідно до якого провадиться оплата таких послуг. Водночас ця фізична особа (орендодавець) на підставі договору оренди надає у користування нежитлове приміщення фізичній особі — підприємцю. Згідно з умовами договору орендар відшкодовує орендодавцю витрати на оплату спожитих ним комунальних послуг. Розглянемо, якими є податкові наслідки за такою операцією.


Відповідно до частини першої ст. 759 Цивільного кодексу і частини першої ст. 283 Господарського кодексу за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Законом № 1875 визначено, що комунальні послуги є результатом господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством. При цьому споживачем комунальних послуг є фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Абзацом «є» пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що дохід з джерелом походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, у вигляді, зокрема, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов цивільно-правового договору.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, згідно з пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) йому відповідно до умов цивільно-правового договору.

Платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує як доходи з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Статтею 168 Податкового кодексу визначено порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Так, відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 цієї статті податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу.

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам і нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому ст. 18 та зазначеним розділом (пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

При цьому самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької діяльності (пп. 14.1.226 вищезазначеного пункту).

Таким чином, оскільки договір оренди є одним із різновидів цивільно-правового договору, за яким фізична особапідприємець (орендар) компенсує фізичній особі (орендодавцю) вартість спожитих комунальних послуг, то сума компенсованих спожитих комунальних послуг на підставі пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи (орендодавця).

Водночас самозайнята особа (фізична особапідприємець (орендар)) при нарахуванні (виплаті) фізичній особі (орендодавцю) доходу у вигляді компенсації вартості комунальних послуг повинна виконати всі встановлені Податковим кодексом функції податкового агента, застосовуючи ставки податку на доходи фізичних осіб згідно з п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 (17)%.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42