Бухоблік

Первинні документи, що підтверджують здійснення господарської операції

До редакції «Вісника» надійшов лист із такими запитаннями: «Якими первинними документами підтверджується здійснення господарської операції та, відповідно, як враховуються витрати підприємства при визначенні оподатковуваного прибутку, якщо юридична особа надає послуги з вивезення ґрунту або будівельних (нешкідливих) відходів від замовника на полігон? Чи обов’язкове застосування ТТН (форми № 1-ТН)? Чи може перевізник оприбуткувати такий ґрунт або відходи для подальшого перепродажу та яким чином відобразити таку операцію у бухгалтерському та податковому обліку?»  Розглянемо відповіді на ці запитання.


Згідно з п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II цього Кодексу.

Відповідно до 2.4 Положення № 88 первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складено документ, назву документа (форми), дату і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням самостійно виготовлених бланків, які мають містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм (п. 2.7 Положення № 88).

Постановою № 207 визначено обов’язковий перелік документів для водія юридичної особи або фізичної особи — підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах. Одним із таких обов’язкових документів є товарно-транспортна накладна.

Згідно з Правилами № 363 товарно-транспортна накладна — єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. Форму товарно-транспортної накладної наведено в додатку 7 до вищезазначених Правил.

Таким чином, при наданні юридичною особою послуг з вивезення ґрунту або будівельних відходів від замовника на полігон первинним і обов’язковим документом, що підтверджує господарську операцію, є товарно-транспортна накладна. Загальна сума наданих послуг за період може акумулюватися в акті виконаних робіт (наданих послуг). Проте первинним документом, що підтверджує факт перевезення, є саме товарно-транспортна накладна.

Щодо оприбуткування зазначеного ґрунту з метою подальшого перепродажу, то згідно з п. 3.5 Методичних рекомендацій № 2 запаси, одержані безоплатно, оформлюються товарно-транспортною накладною з використанням штампу (позначення) про оприбуткування, або актом про приймання матеріалів, або прибутковим ордером. Прибутковий ордер складається матеріально відповідальною особою у день прийняття запасів.

У пункті 12 ПБО 9 зазначено, що первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням фактично понесених витрат, передбачених п. 9 цього ПБО. До таких фактично понесених витрат належать, зокрема, витрати на паливно-мастильні матеріали, амортизація автотранспорту, заробітна плата та нарахування на заробітну плату, інші витрати, безпосередньо пов’язані з таким придбанням.

У бухгалтерському обліку зазначена операція відображається бухгалтерським записом: дебет 28 «Товари» кредит 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів». У податковому обліку дохід від безоплатно одержаних запасів згідно з пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу відображається у складі інших доходів.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42