Юридична практика

Відмова у підтвердженні статусу платника ФСП за наявності податкового боргу

Суть справи. На думку платника податків, наявність у нього податкового боргу жодним чином не перешкоджає обов’язку органу доходів і зборів підтвердити його статус платника фіксованого сільськогосподарського податку (далі — платник ФСП).

Судове рішення. ВАСУ, підтримуючи позицію органу доходів і зборів, при розгляді справи
№ К/48756/12 за позовом приватного акціонерного товариства «К» (далі — ПАТ «К») про визнання відмови протиправною та зобов’язання вчинити певні дії зазначає таке.

Судами попередніх інстанцій при розгляді зазначеної справи встановлено, що з 2007 р. ПАТ «К» є платником ФСП.

Однак за один із відповідних звітних податкових періодів у нього виникла недоїмка. У зв’язку із цим орган доходів і зборів за результатами розгляду звернення ПАТ «К» відповідним листом відмовив останньому у підтвердженні йому статусу платника ФСП.

Не погоджуючись із зазначеним, ПАТ «К» звернулося до суду. Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено повністю.

Обґрунтовуючи свої рішення, суди попередніх інстанцій зазначили, що порядок набуття та підтвердження статусу платника ФСП визначено положеннями ст. 308 Податкового кодексу.

Так, згідно з п. 308.1 цієї статті сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника податку щороку, до 20 лютого, подають станом на 1 січня поточного року:

  • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень)),
    та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ) — контро-люючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
  • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;
  • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням
    та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
  • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначається інформація про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

За висновком судів дотримання ПАТ «К» вимог наведеної законодавчої норми є достатнім для підтвердження статусу платника ФСП.

Однак такий висновок зроблено без урахування положень пп. 301.6.3 п. 301.6 ст. 301 Податкового кодексу (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), згідно з яким не може бути зареєстрований як платник податку суб’єкт господарювання, який на день подання документів для набуття статусу платника податку має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Слід зазначити, що юридичний зміст процедури підтвердження особою статусу платника ФСП полягає у періодичній (щорічній) перевірці відповідності такого платника умовам і критеріям, з якими закон пов’язує можливість застосування пільгового режиму оподаткування, передбаченого для сільськогосподарських товаровиробників.

А тому наявність обставин, які виключають можливість реєстрації особи платником виду податку, що розглядається, унеможливлює підтвердження статусу платника такого податку.

При розгляді зазначеної справи ПАТ «К» не заперечувало щодо наявності у нього податкового боргу на момент звернення до органу доходів і зборів з вимогою підтвердити його статус платника ФСП.

А відтак відмова органу доходів і зборів підтвердити цей статус є цілком законною.

Враховуючи зазначене, ВАСУ за результатами перегляду у касаційному порядку справи рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував, у задоволенні позову ПАТ «К» відмовив повністю.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42