Інші податки

Оподаткування військовим збором дивідендів за привілейованими акціями

Чи підлягають оподаткуванню військовим збором дивіденди, нараховані на користь фізичної особи за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих чи інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів?


Зідно з пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Підпунктом 1.4 вищезазначеного пункту встановлено, що нарахування збору здійснюється у порядку, визначеному ст. 168 Податкового кодексу для податку на доходи фізичних осіб.

Так, для цілей розділу IV цього Кодексу заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу дивіденди, нараховані платнику податку за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

Таким чином, дивіденди, нараховані на користь фізичної особи за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих чи інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів, підлягають оподаткуванню військовим збором.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42