Юридична практика

Нарахування пені при частковому задоволенні первісних позовних вимог

Нерезидент порушив строки розрахунків у сфері ЗЕД. У період між поданням резидентом позовної заяви та рішенням суду нерезидент частково погасив суму основного боргу за своїми зобов’язаннями (підтверджено актом звірки взаємних розрахунків). Суд прийняв рішення про часткове задоволення первісних позовних вимог. Який порядок нарахування пені?


Порядок розрахунків у сфері ЗЕД регулюється нормами Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі — Закон № 185).

Відповідно до ст. 4 цього Закону порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Нацбанком України згідно з цими статтями, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1, 2 Закону № 185 або встановлені Нацбанком України відповідно до цих статей, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 Закону № 185 або встановлених Нацбанком України згідно із зазначеними статтями, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

Таким чином, лише рішення суду про задоволення позову є підставою для зупинення нарахування пені з дати прийняття позову до дати розгляду судом.

Отже, у разі добровільної сплати нерезидентом боргу (або його частки) після відкриття судового провадження (прийняття до розгляду) за зверненням резидента пеня за порушення строків розрахунків нараховується з моменту виникнення порушення до моменту погашення боргу (або частки) нерезидентом.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42