Бухоблік

Податковий облік за договорами добровільного медичного страхування

Які є застраховані ризики та в якому розмірі їх можуть включити підприємства-страхувальники до складу загальновиробничих витрат з медичного страхування?


Згідно з пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу до складу загальновиробничих витрат, зокрема, включаються: витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 Кодексу; страхування згідно із Законом № 1057; страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім п. 142.2 ст. 142 Кодексу; медичне страхування працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо); витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 Кодексу; страхування відповідно до Закону № 1057; страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим і третім п. 142.2 ст. 142 Кодексу; медичне страхування робітників і працівників апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

В абзаці першому п. 142.2 ст. 142 Податкового кодексу зазначено, що до складу витрат платника податку включаються внески на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього пункту.

Саме абзацами другим і третім п. 142.2 ст. 142 Кодексу передбачено обмеження для включення до витрат роботодавця страхових внесків відповідно до договорів довгострокового страхування життя та будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення. Щодо договорів медичного страхування та обмежень за цими договорами, то у вищезазначеному пункті Кодексу про це не йдеться.

Водночас пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу передбачено, що до складу витрат підприємства — страхувальника включаються будь-які витрати зі страхування перелічених у цьому пункті ризиків, крім ризиків страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних із діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачено законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Таким чином, до складу витрат підприємства — страхувальника включаються страхові платежі з медичного страхування лише у разі законодавчого врегулювання обов’язкового медичного страхування в Україні.