Інші податки

Військовий збір

Який порядок сплати (перерахування) військового збору до бюджету?


Відповідно до пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною пп. 1.3 цього пункту.

Зокрема, пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу передбачено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати збір із суми такого доходу за його рахунок.

Крім того, порядок сплати (перерахування) збору до бюджету визначено п. 168.4 вищенаведеної статті, відповідно до пп. 168.4.1 якого збір, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України (далі — Бюджетний кодекс).

Так, відповідно до пп. 12 п. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу, належить до доходів загального фонду Держбюджету України.

Відповідно до пунктів 4 і 5 ст. 45 Бюджетного кодексу податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи держбюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном). При цьому податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи держбюджету визнаються зарахованими до держбюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.

Водночас п. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу визначено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Крім того, згідно з пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. При цьому податок на доходи, нарахований працівникам неуповноваженого відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого неуповноваженого відокремленого підрозділу. Ця норма регламентує порядок перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету. Оскільки військовий збір зараховується до держбюджету, встановлена в абзаці другому пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу норма не може бути використана для військового збору.

Таким чином, юридична особа або її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати (надавати, виплачувати) доходи, перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцем розташування.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42