Інші податки

Нова нормативна грошова оцінка земельної ділянки

З якого періоду суб’єкти господарювання мають застосовувати рішення місцевої ради щодо нової нормативної грошової оцінки земельних ділянок?


Відповідно до п. 270.1 ст. 270 Податкового кодексу об’єктами оподаткування є: земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є, зокрема, нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного згідно з порядком, встановленим розділом ХІІІ Податкового кодексу (пп. 271.1.1 п. 271.1 ст. 271 цього Кодексу).

Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом (п. 271.2 зазначеної статті).

Таким чином, якщо рішення місцевої ради щодо нової нормативної грошової оцінки земельних ділянок прийнято та офіційно оприлюднено відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня поточного року, норми такого рішення застосовуються з 1 січня наступного бюджетного року (з початку планового періоду).

У разі оприлюднення рішення місцевої ради щодо нової нормативної грошової оцінки земельних ділянок після 15 липня поточного року норми такого рішення застосовуються з 1 січня бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42