Єдиний податок

Реєстрація Книги обліку доходів у разі зміни податкової адреси

Чи необхідно фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку реєструвати нову Книгу обліку доходів (доходів і витрат) у разі зміни податкової адреси?


Згідно з п. 296.4 ст. 296 Податкового кодексу податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси (п. 294.7 ст. 294 цього Кодексу).

Подання податкових декларацій фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку та сплата єдиного податку за наступні податкові (звітні) періоди здійснюються до контролюючого органу за місцем нової податкової адреси (місцем проживання).

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, затверджено наказом Мінфіну України від 15.12.2011 р. № 1637.

Відповідно до положень цих Порядків прошнурована та пронумерована Книга обліку доходів або Книга обліку доходів і витрат безоплатно реєструється в контро-люючому органі за основним місцем обліку платників податку.

Зазначені книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Отже, у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, фізичній особіпідприємцюплатнику єдиного податку необхідно зареєструвати нову Книгу обліку доходів (доходів і витрат) у контро-люючому органі за новим місцем обліку.

У разі зміни податкової адреси (місця проживання) в межах одного адміністративного району фізична особа — підприємець — платник єдиного податку продовжує здійснювати записи наростаючим підсумком у зареєстрованій Книзі обліку доходів (доходів і витрат).

 

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42