Інші податки

Сплата податків підприємцем, який проживає в АР Крим

Фізична особа — підприємець, яка є громадянином України (місце реєстрації та проживання — АР Крим), здає в оренду нерухомість на території Донецької області. Як має сплачуватися податок?


Відповідно до пунктів 5.2 та 5.3 ст. 5 Закону України від 12.08.2014 р. № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно зі ст. 39 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс). Фізичні особи, які мають податкову адресу (місце проживання) на території вільної економічної зони «Крим», для цілей оподаткування прирівнюються до нерезидентів.

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулюється п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, передбачених деякими нормами розділу IV цього Кодексу для нерезидентів).

Згідно з пп. 170.1.3 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу нерухомість, що належить фізичній особі — нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу — підприємця або юридичну особу — резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом щодо таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

Отже, якщо податковий агент виплачує доходи нерезиденту, який надає в оренду нерухомість на території України, то такі доходи оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок відповідно до п. 170.10 та пп. 170.1.3 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу.

Крім того, пп. «б» п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу передбачено, що особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (форма № 1ДФ) у строки, встановлені зазначеним Кодексом для податкового кварталу, до територіального органу ДФС за місцем свого розташування.

Також для платників податків, місцезнаходженням яких є АР Крим та м. Севастополь, запроваджено новий механізм, який надає змогу перереєструвати свій бізнес на територію будь-якої області чи м. Києва і сплачувати податки відповідно до законодавства України.

Для зміни основного місця обліку в результаті державної реєстрації зміни місця проживання платникам податків необхідно звернутися до відповідного державного реєстратора для проведення реєстраційних дій щодо зміни місця проживання.

Перелік реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту України, державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців яких проводять реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, місцем проживання яких є АР Крим та м. Севастополь, встановлено наказом Мін’юсту України від 23.07.2014 р. № 1197/5.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42