Інші податки

Допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення перевірки

Відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу контролюючі органи мають право здійснювати згідно із законодавством перевірки і звірки платників податків (крім Нацбанку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Главою 8 розділу II цього Кодексу встановлено правила щодо призначення та проведення перевірок, які є законодавчими гарантіями дотримання прав платників податків під час контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства, який здійснюється органами державної фіскальної служби в процесі адміністрування податків і зборів.

З цією метою нормативно обмежено перелік підстав для проведення перевірок платників податків контролюючими органами, а також визначено умови проведення відповідних перевірок і порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до їх проведення.

Допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно зі ст. 81 Податкового кодексу, а саме за наявності підстав, визначених у ст. 78 цього Кодексу, та за умови пред’явлення або надіслання таких документів: направлення на проведення такої перевірки, копії наказу про проведення перевірки, службового посвідчення осіб, зазначених у направленні на проведення перевірки.

 

Згідно з п. 77.4 ст. 77 Податкового кодексу право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Слід звернути увагу на одне з важливих питань щодо переліку обов’язкових даних, які мають міститися у документах, що оформлюються для проведення документальних перевірок.

Зауважимо, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом (п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу).

Зазначеним Кодексом не визначено переліку обов’язкових даних, які мають міститися в наказі про проведення перевірки, на відміну від направлення на проведення такої перевірки, перелік обов’язкових реквізитів якого наведено у п. 81.1 ст. 81 цього Кодексу, а саме:

  • дата видачі;
  • найменування контролюючого органу;
  • реквізити наказу про проведення відповідної перевірки;
  • найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться;
  • мета;
  • вид (документальна планова/позапланова або фактична);
  • підстави для проведення перевірки;
  • дата початку та тривалість перевірки;
  • посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.

Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу.

Наказ про проведення перевірки оформлюється згідно з вимогами Інструкції № 255. Так, відповідно до пп. 2.1.7 п. 2.1 цієї Інструкції документ має містити обов’язкові для певного виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування установи, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис.

Загальний порядок оформлення реквізитів документів визначено Типовою інструкцією № 1242.

Платник податків, який вважає порушеними порядок і підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має право не допустити посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки (п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу).

Оцінка правомірності наказу про проведення податкової перевірки має надаватись із урахуванням достатності змісту наказу для висновків про фактичну підставу проведення відповідної перевірки.

Як свідчить аналіз судової практики, недотримання окремих вимог до оформлення наказу про призначення податкової перевірки, зокрема відсутність або неповнота посилань на конкретні пункти чинного законодавства, не повинно розглядатись як підстава для визнання спірного наказу протиправним, якщо зі змісту такого наказу можливо ідентифікувати передбачену законодавством фактичну підставу для призначення відповідної перевірки (лист № 4352/7/99-99-10-02-02-17).

Слід звернути увагу, що не дозволяється відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці п’ятому п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу.

Якщо ж платник податків відмовляє посадовим особам контролюючого органу в допуску до проведення перевірки, це є підставою для складання акта, що засвідчує факт відмови (п. 81.2 вищезазначеної статті).

Перешкоджання уповноваженим особам контролюючих органів у проведенні перевірок є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення, що передбачено ст. 18823 КпАП і тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 — 255 грн.), у разі повторного вчинення правопорушення протягом року — від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 340 грн.).

Згідно з пп. 94.2.3 п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу, може бути застосовано арешт майна.

Підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту передбачено п. 94.10 вищезазначеної статті, а саме арешт на майно може бути накладено рішенням керівника контролюючого органу (його заступника), обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом.

Розглянемо також порядок допуску до проведення документальних невиїзних перевірок, регламентованих ст. 79 Податкового кодексу, оскільки такі перевірки здійснюються без обов’язкової участі платника податків у цьому процесі.

Документальна позапланова невиїзна перевірка згідно з п. 79.2 зазначеної статті проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Норми, що регулюють порядок і підстави для проведення цих видів перевірок, не передбачають процедури допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки.

При цьому дотримання зазначених умов, а саме надсилання відповідного листа, достатньо для початку перевірки. Факт отримання платником податків відповідного повідомлення не є необхідним для виникнення у контролюючого органу права на проведення невиїзної перевірки (постанови № К/800/1805/13, № К/800/32041/13).

Отже, саме на етапі допуску до перевірки платник податків може порушити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю відносно себе. Це узгоджується з позицією Вищого адміністративного суду України у справах щодо оскарження наказів про призначення документальних виїзних і фактичних перевірок, викладеною в ухвалі № К/800/32767/13.

Зазначене узгоджується також з приписами ст. 67 Конституції, відповідно до яких кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Тому процедурні порушення, допущені контролюючим органом при призначенні та/або проведенні перевірки, не можуть бути обставиною, яка звільняє платника податків від відповідальності за невиконання його податкового обов’язку.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42