Соціальне страхування

Пенсійне забезпечення

Виплата грошової допомоги до досягнення пенсійного віку

Чоловік 37 років працює вчителем у загальноосвітній школі. Під час проходження строкової військової служби він брав участь у бойових діях. У якому віці він матиме право на пенсію за віком? Чи призначать йому грошову допомогу в розмірі 10 пенсій як педагогічному працівнику, якщо він як учасник бойових дій вийде на пенсію за віком раніше 60 років?


Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування передбачено, що військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Порядком № 22-1 встановлено, що до заяви про призначення пенсії вищезазначеній категорії осіб додається посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) проходження військової служби та участі у бойових діях.

Отже, у разі якщо документально підтверджуватиметься, що чоловік у період проходження військової служби брав участь у бойових діях, то він матиме право на призначення пенсії після досягнення 55-річного віку.

Пунктом 71 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування передбачено виплату грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі 10 місячних пенсій особи станом на день її призначення.

Однією з умов, яка має дотримуватися для призначення грошової допомоги, є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 вищезазначеного Закону (для чоловіків — 60 років), особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення.

Враховуючи те, що пенсія за віком чоловіку призначатиметься до досягнення 60-річного віку, підстави для нарахування грошової допомоги відсутні.

Вплив доплат на розмір грошової допомоги

У квітні 2014 р. (при досягненні віку 56 років 6 місяців) жінці призначили пенсію за віком і виплатили грошову допомогу в розмірі 10 пенсій як лікарю. За більш пізній вихід на пенсію їй нарахували доплату у розмірі 7,5% пенсії. Крім того, вона має надбавку до пенсії як почесний донор. Чи повинні враховуватися ці доплати при визначенні розміру грошової допомоги?


Частиною третьою ст. 29 Закону про пенсійне страхування жінкам, які народились у період по 31.12.61 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 цього Закону, у розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

Статтею 13 Закону № 239 передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Водночас згідно з Порядком № 1191 для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27, 28 Закону про пенсійне страхування, станом на день її призначення.

Отже, підвищення розміру пенсії у зв’язку зі збільшенням пенсійного віку та надбавка почесного донора України не входять до розміру грошової допомоги.

Перерахунок розміру грошової допомоги

Чи перераховується розмір грошової допомоги у зв’язку з уточненням показника середньої заробітної плати по країні за попередній рік?


Статтею 40 Закону про пенсійне страхування передбачено: якщо на час призначення пенсії показник середньої заробітної плати по країні за попередній рік відсутній, застосовується той показник, який враховувався для призначення пенсій протягом попереднього року. Після затвердження показника за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії, пенсію перераховують з дня її призначення. Зазвичай це стосується тих пенсіонерів, які звертаються за призначенням пенсії на початку року, коли показник за попередній рік ще не визначено.

Виплата грошової допомоги здійснюється органами Пенсійного фонду України одноразово у розмірі 10 місячних пенсій за рахунок коштів Держбюджету України одночасно з першою виплатою пенсії, призначеної до виплати.

Оскільки розмір пенсії станом на день її призначення змінюється з урахуванням нового показника середньомісячної заробітної плати, то і грошову допомогу також перераховують.

Звільнення з роботи для одержання грошової допомоги

Чи потрібно звільнятися з роботи для того, щоб отримати грошову допомогу?


Звільнення з роботи вимагається при призначенні пенсії за вислугу років, при цьому — лише з посади, що дає право на цей вид пенсії. Пенсія за віком призначається незалежно від факту роботи. Крім того, однією з обов’язкових умов для призначення грошової допомоги є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення.

Отже, звільнення з роботи для призначення пенсії за віком та отримання грошової допомоги не вимагається.

 

Право на призначення грошової допомоги

Жінці виповниться 57 років 10.04.2015 р. Якщо 30 років календарного стажу на педагогічних посадах у державних закладах освіти вона набуде у червні 2015 р., чи матиме вона право на грошову допомогу і коли краще їй звертатись із заявою про призначення пенсії?


Згідно зі ст. 44 Закону про пенсійне страхування заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України.

Заяву про призначення пенсії за віком може бути подано застрахованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня звернення за пенсією.

Але у разі якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, то пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Для призначення грошової допомоги необхідно на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, працювати в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е»«ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення.

При цьому необхідно мати страховий стаж для чоловіків 35 років, для жінок30 років на таких посадах, а також щоб до цього часу не було призначено будь-якої пенсії.

Страховий стаж після 01.01.2004 р. обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

При цьому кожний місяць роботи за спеціальністю зараховуватиметься до страхового стажу, якщо заробітна плата цієї жінки після 01.01.2004 р. щомісяця була не менше мінімальної та з неї було сплачено внески до Пенсійного фонду України.

Для врахування страхового стажу на посадах за червень із заявою на призначення пенсії жінці слід до районного управління Пенсійного фонду України звертатися не раніше липня 2015 р. (але не пізніше 09.07.2015 р.до закінчення трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку).

 

Стаж, що дає право на грошову допомогу

Жінка працює медичною сестрою у відділенні реанімації районної лікарні 15 календарних років. Цього року виходитиме на пенсію за віком. Чи нарахують їй грошову допомогу, враховуючи те, що стаж має бути подвоєно?


Статтею 60 Закону про пенсійне забезпечення передбачено, що робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Норми зазначеної статті застосовуються під час обчислення страхового стажу за періоди роботи до 01.01.2004 р., а при визначенні права на пенсію за вислугу років — як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати.

Однак згідно з Порядком № 1191 страховий стаж на посадах, який дає право на грошову допомогу, враховується в календарному обчисленні. Тобто стаж, що дає право на грошову допомогу, становить 30 років, а жінка має стаж 15 років.

 

Виплата грошової допомоги

Жінка 15 років працювала медичною сестрою у дитячому садку, а на сьогодні вже 16 років працює медсестрою у санаторії. У липні наступного року їй виповниться 57 років. Чи матиме вона право на виплату грошової допомоги?


Порядком № 1191 допускається підсумовування страхового стажу за періоди роботи, які дають право на призначення пенсії відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення.

Якщо жінка працювала медичною сестрою у дитсадку та санаторії з державною або комунальною формою власності і на час досягнення пенсійного віку працюватиме в ньому на відповідній посаді, то при призначенні пенсії за віком їй буде виплачено грошову допомогу.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42