Податок на прибуток

Укладення договору довгострокового страхування життя

Страхова компанія має намір укласти колективний договір довгострокового страхування життя своїх працівників за власний рахунок. При цьому страховиком і страхувальником за таким договором є сама компанія, а застрахованими особами — її працівники. Чи включаються до складу витрат страхової компанії витрати зі сплати страхових платежів за договором довгострокового страхування життя найманих працівників?


Пунктом 142.2 ст. 142 Податкового кодексу передбачено, що якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов’язаний сплачувати за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

При цьому сума таких платежів не може перевищувати розміри, визначені в розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового періоду.

Статтею 626 Цивільного кодексу визначено, що під договором розуміють домовленість двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Відповідно до ст. 16 Закону про страхування договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Отже, податкова пільга щодо податку на прибуток, яку встановлено п. 142.2 ст. 142 Податкового кодексу, не поширюється на платника податку — страхувальника, який має намір укласти договір довгострокового страхування життя своїх найманих працівників або недержавного пенсійного забезпечення і є водночас страховиком за цим договором.