ЄСВ

Нарахування єдиного внеску при виплаті коштів на користь нотаріуса за надання ним нотаріальних послуг

Чи повинно підприємство сплачувати єдиний внесок при виплаті коштів приватному нотаріусу за надання нотаріальних послуг (завірення документів)?


Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Єдиний внесок вищезазначеними платниками нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (частина перша ст. 7 Закону про ЄСВ).

Згідно з п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону платниками єдиного внеску є особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.

Відносини, що виникають між підприємством і нотаріусом, який здійснює нотаріальні дії (зокрема, завіряє документи), регулюються Законом про нотаріат і не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Враховуючи вищезазначене, єдиний внесок при виплаті коштів на користь нотаріуса за надання ним нотаріальних послуг не нараховується.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42