Податок на майно

Особливості сплати податку на нерухоме майно юридичними особами

Юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, згідно з пп. 265.1.1 п. 265.1 ст. 265 Податкового кодексу є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухоме майно).


До об’єктів житлової нерухомості належать будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки (пп. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу).

Підпунктом 265.2.2 п. 265.2 ст. 265 цього Кодексу визначено, які об’єкти житлової нерухомості не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, зокрема це:

 • об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
 • об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
 • гуртожитки.

Базою оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб — платників податку, є загальна площа такого об’єкта/об’єктів, у тому числі їх часток.

Згідно з пп. 265.3.3 п. 265.3 ст. 265 Податкового кодексу база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Водночас пп. 265.4.2 п. 265.4 цієї статті визначено, що міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, який сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Порядок обчислення суми податку

Базовий податковий (звітний) період для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, дорівнює календарному року (пп. 265.6.1 п. 265.6 ст. 265 Податкового кодексу).

Ставки податку для юридичних осіб визначаються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування, тобто загальної площі, в таких розмірах:

Об’єкт житлової нерухомості

База оподаткування
(загальна площа, м2)

Розмір ставки податку

% мінімальної заробітної плати

грн.*

Квартира

Не перевищує 240

1

12,18

Перевищує 240

2,7

32,89

Будинок

Не перевищує 500

1

12,18

Перевищує 500

2,7

32,89

*З урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 01.01.2014 р. у розмірі 1218 грн.

 

Відповідно до пп. 265.7.5 п. 265.7 зазначеної статті платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (до 30.01, 30.04, 30.07 та 30.10).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

Згідно з пп. 265.8.1 п. 265.8 вищезазначеної статті у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Заповнення податкової декларації

Починаючи з 01.01.2015 р. платники податку на нерухоме майноюридичні особи подаватимуть декларацію за формою, затвердженою наказом № 735.

У рядку 1.1.Т заголовної частини декларації передбачено заповнення порядкового номера за рік послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій, який має відповідати порядковому номеру додатка до декларації.

Тип декларації «Звітна», «Нова звітна» або «Уточнююча» зазначається платником податку залежно від дати подання такої звітності до контролюючих органів та строків, установлених Податковим кодексом. Так, до 20 лютого звітного року (з обчисленими сумами податку станом на 1 січня) подається декларація з типом «Звітна». Якщо після подання такої декларації платник податків виправляє показники і подає нову декларацію до закінчення граничного строку подання за такий самий звітний період, декларація подається з типом «Нова звітна», а після закінчення — з типом «Уточнююча».

У рядку 2 заголовної частини декларації зазначається звітний (податковий) період — календарний рік. За новостворені (нововведені) об’єкти житлової нерухомості (абзац другий пп. 265.7.5 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу) або при переході права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом календарного року (пп. 265.8.1 п. 265.8 цієї статті) також заповнюються поле «починаючи з», де вказується місяць виникнення (переходу) права власності на житлову нерухомість, та поле «за___квартал» із зазначенням відповідного кварталу.

Поле «з урахуванням уточнень з» заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань із зазначенням місяця, з якого відбулися такі уточнення.

У рядках 3 — 6 заповнюються реквізити платника податку, в тому числі поле «Повне найменування платника» — згідно з реєстраційними даними, «Електронна адреса» та «Факс» — за бажанням такого платника.

Найменування контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості, до якого подається декларація, та код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості за КОАТУУ заповнюються у рядках 7 та 8 відповідно.

Основна частина декларації починається з колонки 1 «№ з/п», яка заповнюється по кожному рядку залежно від кількості об’єктів оподаткування або їх часток. Кількість таких рядків, передбачених для заповнення в основній частині декларації, дорівнює п’яти та може бути збільшена або зменшена за потреби платника податку.

У колонці 2 декларації зазначається код типу об’єкта житлової нерухомості від 1 до 3 залежно від типу такого об’єкта: квартира, житловий будинок або інше.

У колонках 3 та 4 вказуються загальна площа об’єкта житлової нерухомості та ставка податку, розрахована згідно з вимогами п. 265.5 ст. 265 Податкового кодексу.

Код пільги з податку на нерухоме майно та її сума заповнюються платником податку на підставі Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету (станом на 01.10.2014 р. затверджено Довідник № 72/1), та відповідно до рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого згідно з пп. 265.4.2 п. 265.4 вищезазначеної статті.

Суми нарахованого податку, які підлягають сплаті за даними платника (річна та квартальні), заповнюються у колонках 7 — 11 декларації та сумуються за графою 6. Заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення.

Сума податку на нерухоме майно за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми податку на нерухоме майно і суми податку на нерухоме майно за базові податкові (звітні) квартали року, крім останнього (для уникнення похибки округлення).

Рядки 7 — 11 та 14 заповнюються платником податку у разі уточнення податкових зобов’язань протягом року.

Суми штрафу та пені (рядки 12 і 13) нараховуються платником податку самостійно відповідно до пп. «а» або пп. «б» п. 50.1 ст. 50 та пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу.

До декларації додаються:

 • додаток «Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості» (далі — додаток), що є невід’ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації;
 • доповнення до декларації, яке додається згідно з п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу (у разі якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена ДФС України, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам цього Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації).

Декларація підписується керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником (пп. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 Податкового кодексу).

До додатку вносяться відомості про об’єкти житлової нерухомості, на які виникло, перейшло и було припинено право власності платника податку.

Поля для заповнення додатка починаються із зазначення порядкового номера, що відповідає рядку 1.1.Т заголовної частини декларації. У полі «додаток №» вказується номер додатка (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків) та робиться відмітка про відповідний тип декларації (звітна, нова звітна, уточнююча).

Колонки 1 та 2 додатка заповнюються аналогічно відповідним колонкам декларації.

У колонки 3 — 7 додатка вносяться відомості про:

 • документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на об’єкти житлової нерухомості;
 • дату державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, здійсненої відповідно до Закону № 1952;
 • місцезнаходження (адресу) об’єкта житлової нерухомості, його назву (тип);
 • код території, на якій розташовано об’єкт житлової нерухомості, за КОАТУУ;
 • загальну площу об’єкта житлової нерухомості відповідно до документів, що підтверджують право власності.

Вид спільної власності (перебування об’єкта житлової нерухомості у спільній частковій, спільній сумісній власності (у тому числі поділена, не поділена в натурі)) (колонка 8) та розмір частки/поділу загальної площі об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності (колонка 9), заповнюється платниками податку, у яких відповідно до документів про право власності на об’єкти житлової нерухомості ці об’єкти перебувають у власності згідно з підпунктами «а» — «в» пп. 265.1.2 п. 265.1 ст. 265 Податкового кодексу.

Кількість рядків додатка може бути збільшено або зменшено за потреби платника податку.

Додаток підписується аналогічно декларації.

Приклади заповнення декларації та розрахунку податкових зобов’язань

 

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42