ЗЕД

Нарахування штрафних санкцій у вигляді пені за порушення у сфері ЗЕД

Суть справи.ДПІ проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Г» з питань дотримання вимог валютного законодавства за контрактом від 27.08.2013 р. № 01 з «N» (Велика Британія) за період з 20.11.2013 р. по 04.06.2014 р., за результатами якої було складено акт перевірки.

У ході перевірки встановлено, що між ТОВ «Г» - покупець і «N»продавець укладено імпортний договір купівлі-продажу від 27.08.2013 р. № 01 на імпорт одягу, додаткових речей та інших виробів із текстильних матеріалів.

На виконання умов вищезазначеного договору покупцем перераховано валютні кошти нерезиденту «N» на загальну суму 14 228,68 англ. фунтів стерлінгів (183 134,20 грн.), про що свідчить надана до перевірки виписка банку.

Граничний термін отримання товару18.02.2014 р.

ТОВ «Г» до перевірки не надано належним чином оформлену вантажну митну декларацію типу ІМ-40.

Отже, на порушення ст. 2 Закону № 185 товар на суму 14 228,68 англ. фунтів стерлінгів від нерезидента «N» не надійшов.

Кількість днів прострочення105.

Станом на 04.06.2014 р. за контрактом від 27.08.2013 р. № 01 з нерезидентом «N» встановлено прострочену дебіторську заборгованість у сумі 14 228,68 англ. фунтів стерлінгів.

На дату перевірки підприємство не одержувало висновок Мінекономрозвитку України та не зверталося до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України щодо стягнення заборгованості з нерезидента.

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про нарахування штрафних санкцій у вигляді пені за порушення у сфері ЗЕД.

Позиція платника.ТОВ «Г» вважає, що, по-перше, товар за договором купівлі-продажу здійснив перетин митного кордону України, що підтверджується належними документами, оформленими відповідно до вимог чинного законодавства, по-друге, відбувся перехід права власності на товар до ТОВ «Г». За таких обставин твердження органу фіскальної служби про те, що нібито ТОВ «Г» було недопоставлено товар, не знаходить підтвердження та спростовується наявними документами.

ТОВ «Г» звертає увагу, що згідно з відміткою Київської міжрегіональної митниці Міндоходів «Під митним контролем» на вантажній митній декларації залізничним транспортом типу СМГС імпортований за контрактом товар перетнув митний кордон України в межах строку, встановленого згаданою нормою Закону № 185. Усі необхідні документи для перевірки були надані та містили підтвердження фактичного перетину митного кордону України та перебування вантажу на митному посту «Східний».

Також ТОВ «Г» зазначає, що оформлена вантажна митна декларація не є єдиним документом, яким підтверджуються факт і дата фактичного переміщення товару через митний кордон України, оскільки перебування товару під митним контролем неможливе без його фактичного ввозу на територію України, підставою для якого в режимі імпорту є наявність вантажного товаросупровідного документа з відтиском штампа «Під митним контролем» з відповідною датою, що підтверджує факт перетину митного кордону України.

З огляду на зазначене, керуючись статтями 55, 56, 58 Податкового кодексу, ТОВ «Г» просить розглянути апеляційне оскарження та скасувати податкове повідомлення-рішення про нарахування штрафних санкцій у вигляді пені за порушення у сфері ЗЕД.

Витяг з рішення.Згідно зі ст. 2 Закону № 185 та постановою № 453 (що діяли на момент виникнення спірних правовідносин) імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, у разі, коли таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Відповідно до ст. 4 Закону № 185 порушення резидентами строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Нацбанком України згідно зі статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

У п. 16 Положення № 450 визначено, що митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Відповідно до абзацу чотирнадцятого ст. 1 Закону № 959 та абзацу другого п. 1.1 Інструкції № 136 імпорт — це купівля українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання, установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Імпортна операція у розумінні ст. 2 Закону № 185 передбачає здійснення суб’єктом господарювання імпорту.

Згідно з абзацом тридцять восьмим ст. 1 Закону № 959 момент здійснення експорту (імпорту) — це момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця.

Таким чином, моментом вчинення імпортної операції, зокрема моментом поставки товару за такою операцією, для застосування статей 2, 4 Закону № 185 є момент фактичного перетину імпортованим товаром митного кордону України (постанова № 21-412а11).

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення (п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 3.3 Інструкції № 136 банк знімає з контролю операцію резидента у разі імпорту продукції із ввезенням її на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню, на підставі інформації про цю операцію в реєстрі МД (типу ІМ-40 «Імпорт», ІМ-41 «Реімпорт», ІМ-72 «Магазин безмитної торгівлі», ІМ-75 «Відмова на користь держави», ІМ-76 «Знищення або руйнування»), а в інших випадках — після пред’явлення резидентом документа, який відповідно до умов договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки продукції, виконання робіт, надання послуг. З урахуванням викладеного за умови завершення імпортної операції (зокрема, оформлення ІМ-40) імпортний товар вважається таким, що ввезено на митну територію України, з моменту перетину митного (державного) кордону України, а не з моменту оформлення МД.

Так, під час розгляду повторної скарги ДФС України було отримано лист Київської міжрегіональної митниці Міндоходів про надання інформації та документів, у якому повідомлено, що товар за контрактом від 27.08.2013 р. № 01 перетнув митний кордон 13.11.2013 р. згідно з відміткою Київської регіональної митниці на декларації ІМ 74 ДЕ № 100260000/2313/372529, накладній типу СМГС (№ відправки 0679757), інвойсі № NBC-0728.

Таким чином, ДПІ при перевірці не досліджено товаросупровідні документи про фактичний перетин товаром митного (державного) кордону України і не враховано товаросупровідні документи з відбитком штампа «Під митним контролем» про факт і дату ввезення товару на митну територію України, що унеможливлює вважати правомірними висновки акта перевірки.

Оскільки імпортний товар вважається таким, що ввезено на митну територію України, з моменту перетину митного (державного) кордону України, застосовані до ТОВ «Г» штрафні санкції за порушення вимог Закону № 185 на суму 55 604,36 грн. є неправомірними.

Враховуючи вищезазначене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкове повідомлення-рішення про нарахування штрафних санкцій у вигляді пені за порушення у сфері ЗЕД скасовано, а скаргу платника податків задоволено.