Юридична практика

Порушення правил класифікації товарів за УКТ ЗЕД

Суть справи.Головним управлінням Міндоходів проведено документальну невиїзну перевірку дотримання ТОВ «Б» правил класифікації згідно з УКТ ЗЕД товару «Дієтична добавка», оформленого у 2011 — 2014 рр. за кодом 2106 90 98 90 відповідно до УКТ ЗЕД (ставка мита0%).

Як вбачається з матеріалів справи, приводом для проведення перевірки стало винесення митницею рішення про визначення коду товару від 09.07.2014 р. № КТ-305080003-0004-2014 на підставі висновку Управління експертиз та досліджень харчової продукції, алкогольних напоїв, фармацевтичних препаратів та наркотичних засобів Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів (далі — Спеціалізована лабораторія Міндоходів) від 02.07.2014 р.

Зазначений висновок грунтувався на результатах досліджень хімічних складових зразка товару «Дієтична добавка», заявленого у митній декларації від 18.06.2014 р., згідно з якими у відібраних зразках товару встановлено відсутність крохмалю або продуктів його розщеплення, що не узгоджується із відомостями про склад продукту, зазначеними в технічній документації та маркуванні.

При цьому вміст і масова частка крохмалю у складі продукту є визначальними ознаками для його класифікації у межах товарної підпозиції 2106 90 УКТ ЗЕД, а саме:

  • якщо товар не містить крохмаль або містить його у кількості менш як 5 мас.%, — товар класифікується за кодом 2106 90 92 00;
  • якщо товар містить крохмаль у кількості не менш як 5 мас.%, — товар класифікується за кодом 2106 90 98 90.

Згідно з технічною документацією від виробника товару «Дієтична добавка» вміст крохмалю у ньому має становити 8,95%.

Враховуючи викладене, підприємство здійснило реекспорт ввезеного товару як неякісного на адресу угорського контрагента на підставі підтвердженої претензії.

Як вбачається з матеріалів перевірки, протягом 2010 — 2013 рр. митницею як мінімум двічі відбиралися зразки імпортованого ТОВ «Б» товару «Дієтична добавка» для здійснення експертних досліджень.

Так, відповідно до висновку Ужгородської служби з експертного забезпечення митних органів (далі — Ужгородська служба) від 07.12.2010 р. вміст крохмалю у зразку товару «Дієтична добавка» становив 13,5 ± ± 0,5%, а згідно з висновком Ужгородської служби від 27.06.2013 р. у досліджуваному зразку товару виявлено вміст крохмалю, але не зазначено кількісний показник його масової частки, що унеможливлює на сьогодні підтвердження або спростування правильності визначення десятизначного коду (товарної підкатегорії) досліджуваного товару в межах товарної підпозиції 2106 90 УКТ ЗЕД.

Водночас Головним управлінням Міндоходів лише на підставі висновку Спеціалізованої лабораторії Міндоходів від 02.07.2014 р. щодо зразків товару «Дієтична добавка», заявленого у митній декларації від 18.06.2014 р., винесено та зазначено в Акті перевірки рішення щодо правильності визначення коду відповідно до УКТ ЗЕД товару «Дієтична добавка», оформленого згідно з митними деклараціями у період з 14.09.2011 р. по 07.05.2014 р., і запропоновано класифікувати цей товар за кодом 2106 90 92 00 згідно з УКТ ЗЕД (ставка мита — 8%).

Позиція платника. ТОВ «Б» вважає, що одиничний факт поставки у червні 2014 р. неякісної партії товару «Дієтична добавка», який усупереч технічній документації не містив у своєму складі крохмалю та внаслідок цього був класифікований митницею за кодом 2106 90 98 90 відповідно до УКТ ЗЕД, замість задекларованого товариством — 2106 90 92 00, трактується контролюючим органом як доказ постачання неякісної продукції протягом періоду з 14.09.2011 р. по 07.05.2014 р. і порушень правил класифікації товару «Дієтична добавка» при митному оформленні. При цьому не береться до уваги факт повернення ТОВ «Б» постачальнику в режимі реекспорту одноразово поставленої неякісної продукції.

З огляду на зазначене, керуючись статтями 55, 56 Податкового кодексу, ТОВ «Б» просить розглянути скаргу та скасувати податкове повідомлення-рішення про нарахування мита і ПДВ з товарів, ввезених на територію України.

Витяг з рішення. Відповідно до ст. 69 Митного кодексу товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто щодо товарів визначаються коди згідно з класифікаційними групуваннями, зазначеними в УКТ ЗЕД.

Фіскальні органи здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД. У разі виявлення під час митного оформлення товарів або після нього порушення правил класифікації товарів фіскальний орган має право самостійно класифікувати такі товари.

При цьому слід зазначити, що відповідно до п. 9 розділу III Порядку № 650 під час здійснення контролю правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, фіскальний орган може в установленому порядку звернутися до спеціалізованої лабораторії з питань експертного забезпечення або до іншої експертної установи (організації) для лабораторної перевірки характеристик товарів, визначальних для їх класифікації.

Згідно з приміткою до форми Висновку, який складається за результатами дослідження (аналізу, експертизи), наведеної у додатку 3 до Порядку № 654, результати досліджень є чинними для наданих проб (зразків) товарів.

Відповідно до частини першої ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Рішення щодо правильності визначення заявленого ТОВ «Б» у митних деклараціях у період з 14.09.2011 р. по 07.05.2014 р. коду товару «Дієтична добавка» відповідно до УКТ ЗЕД, зазначене в Акті перевірки, та висновок про порушення ТОВ «Б» правил класифікації товарів не підкріплені належною доказовою базою.

Висновок Спеціалізованої лабораторії Міндоходів від 02.07.2014 р. є достатнім доказом правильності винесеного митницею рішення про визначення коду товару від 09.07.2014 р. № КТ-305080003-0004-2014, яке відповідає вимогам УКТ ЗЕД, однак не може розглядатись у розумінні Кодексу адміністративного судочинства як доказ відсутності крохмалю у складі товарів «Дієтична добавка», імпортованих ТОВ «Б» у 20112014 рр., та порушення ним правил класифікації товарів.

Враховуючи вищезазначене, керуючись главою 4 Податкового кодексу, податкові повідомлення-рішення про нарахування мита і ПДВ з товару, ввезеного на територію України, скасовано, а скаргу платника податківзадоволено.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42