Інші податки

Зміни в Порядку обліку платників податків і зборів

Наказом № 1127 внесено зміни до Порядку № 1588 та приведено його у відповідність із законами № 1258, № 1636 та № 1690. Розглянемо основні зміни, яких зазнав вищезазначений Порядок.

 


Запровадження механізму, що дає змогу перереєструвати бізнес із зони АТО в інші регіони України

Статтею 4 Закону № 1669 та наказом № 1849/5 визначено, що державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту України в областях та м. Києві здійснюються:

  • державна реєстрація фізичних осіб, які мають намір стати підприємцями, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, за адресою тимчасового проживання без вимоги наявності реєстрації місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій;
  • проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, та проведення інших реєстраційних дій стосовно цих осіб.

Тобто для реєстрації зміни свого місцезнаходження/місця проживання юридична особа або фізична особапідприємець, яка зареєстрована на території проведення АТО, звертається до державного реєстратора реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту України в областях та м. Києві.

Відповідно до наказу № 1127 у разі зміни місцезнаходження/місця проживання платників податків з території проведення АТО або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або м. Києві контролюючі органи за новим місцезнаходженням/місцем проживання платників податків здійснюють взяття їх на облік на підставі отриманих відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (даліЄдиний державний реєстр) чи заяв за формою № 1-ОПП (5-ОПП), поданих платниками податків, для яких встановлено особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі.

Після взяття на облік платники сплачують податки, збори, єдиний внесок, подають податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконують інші зобов’язання платників на контрольованих територіях України.

Особливості обліку платників податків, які мають місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України

Законом № 1636 створено вільну економічну зону «Крим» та визначено особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

У зв’язку з цим наказом № 1127 встановлено, що платники податків, які мають місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України, обліковуються з ознакою «суб’єкт вільної економічної зони «Крим».

Якщо такими платниками податків є відокремлені підрозділи тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку в контролюючих органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб.

Крім того, згідно з постановою № 311 територіальні органи Міндоходів в АР Крим та м. Севастополі реорганізовано шляхом приєднання до Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області.

У зв’язку з цим та відповідно до наказу № 1127 забезпечено переведення на обслуговування таких платників податків:

  • до Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області — платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України (крім платників податків, які перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, та відокремлених підрозділів тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України);
  • до контролюючих органів ДФС за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб — платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України і є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків.

Зміни в порядку зняття з обліку фізичних осіб — підприємців

Відповідно до Закону № 1258 для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особипідприємця не потрібні повідомлення та довідки контролюючих органів. Наказом № 1127 внесено зміни до Порядку № 1588 та встановлено, що контролюючі органи не формують і не направляють державному реєстратору повідомлення (довідки) стосовно фізичних осібпідприємців. Зокрема, стосовно фізичних осіб — підприємців не видаються повідомлення про проведення позапланової перевірки за формою № 26-ОПП, довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП, повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної ре-єстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця) за формою № 27-ОПП тощо.

Наказом № 1127 встановлено, що підставою для зняття фізичної особипідприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особоюпідприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Дата зняття з обліку фізичної особи — підприємця відповідає даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Дані про зняття з обліку фізичної особи — підприємця передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому платника податків знято з обліку.

Якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця залишилися незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляє дату та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі, а також дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі.

При цьому згідно зі ст. 65 Податкового кодексу державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань і застосування санкцій за їх невиконання.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи. Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу фізичної особи — підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, є така фізична особа.

З урахуванням зазначеного та відповідно до наказу № 1127 після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продов-жує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особаплатник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи — платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом.

Особливості зняття з обліку фізичних осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їхнім рішенням

Постановою № 541 визначено, що:

  • державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких (за даними Єдиного державного реєстру) є тимчасово окупована територія, за рішенням таких осіб здійснюється за місцем їх перебування, зареєстрованим відповідно до законодавства, у порядку, встановленому ст. 47 Закону № 755;
  • припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, місцем проживання яких (за даними відповідних реєстрів) є тимчасово окупована територія, здійснюється за рішенням таких осіб за місцем їх перебування, зареєстрованим відповідно до законодавства, уповноваженими органами, що реєструють таку діяльність або видають документи про право на зайняття нею, не пізніше наступного робочого дня після подання особою заяви;
  • відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців за їх рішенням або припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб, здійснені відповідно до цієї постанови, передаються до відповідного територіального органу ДФС за місцем перебування осіб, зареєстрованим згідно із законодавством, для зняття таких осіб з обліку в установленому порядку.

У зв’язку з цим наказом № 1127 визначено, що у разі отримання відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осібпідприємців за їх рішенням або припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб відповідно до постанови № 541 контролюючі органи за місцем перебування осіб, зареєстрованим згідно із законодавством, здійснюють обробку таких відомостей та проводять заходи щодо зняття таких осіб з обліку відповідно до Порядку № 1588.

Особливості зняття з обліку як платників податків окружних виборчих комісій

Заходи щодо зняття з обліку в контролюючих органах як платників податків окружних виборчих комісій, утворених відповідно до законів № 474 та № 4061, розпочинаються контролюючими органами з дня офіційного оголошення результатів виборів та проводяться з урахуванням таких особливостей.

Не вимагається подання окружною виборчою комісією до контролюючого органу заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, ліквідаційного балансу або будь-яких інших документів про ліквідацію окружної виборчої комісії.

Видача контролюючим органом окружній виборчій комісії довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП або довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП не є обов’язковою.

Якщо окружна виборча комісія з власної ініціативи подасть до контролюючого органу заяву за формою № 8-ОПП, контролюючий орган має видати:

  • довідку за формою № 22-ОПП — до внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію окружної виборчої комісії та після проведеної перевірки, подання податкових розрахунків та повної сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • довідку за формою № 12-ОПП — після внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію.

Документальна позапланова перевірка окружної виборчої комісії, пов’язана з її припиненням як юридичної особи, призначається не пізніше 15 днів з дня офіційного оголошення результатів виборів і проводиться спільно з органами державного фінансового контролю. Предметом такої перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплата податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також дотримання окружною виборчою комісією законодавства щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Облік у контролюючих органах інвесторів за угодами про розподіл продукції

Згідно із Законом № 1690 якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, а й інвесторів як платників ПДВ за угодою, такі інвестори мають подати реєстраційні заяви в одному звітному (податковому) періоді до 10 числа календарного місяця, наступного за місяцем, у якому інвесторами було прийнято рішення про реєстрацію.

Якщо з’являється новий інвестор за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, відповідно до якої всі інвестори, що не діють як оператори, вже зареєстровані як платники ПДВ, такий новий інвестор зобов’язаний подати реєстраційну заяву для реєстрації платником ПДВ за угодою до 10 числа календарного місяця, наступного за місяцем, у якому така особа набула прав та обов’язків інвестора.

Оператор зобов’язаний повідомити контролюючі органи за своїм місцем обліку та місцем обліку відповідних інвесторів про прийняття рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників ПДВ за угодою протягом 10 календарних днів після прийняття такого рішення.

З метою забезпечення реєстрації інвесторів як платників ПДВ за угодою про розподіл продукції наказом № 1127 встановлено, що якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, а й інвесторів як платників ПДВ за угодою, то податкові номери інвесторам за такою угодою надаються контролюючими органами за основним місцем обліку інвесторів на підставі отриманого від оператора рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників ПДВ за угодою про розподіл продукції.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42