ПДФО/ВЗ

Оподаткування частково погашеної кредитором суми боргу за кредитним договором фізичної особи

У зв'язку з неможливістю виконання зобов'язань за кредитом банком погашено частину кредиту фізичної особи за рахунок коштів, спрямованих страховою компанією на користь банку. Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума анульованого за самостійним рішенням кредитора боргу фізичної особи?


Відповідно до пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу), зокрема, у вигляді суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку — боржника про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу сума доходу платника податку — боржника у вигляді суми анульованого боргу відображається кредитором у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, за ознакою доходу «126».

Платник податку — боржник відповідно до пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу зобов'язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, відобразити в ній дохід та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в декларації.

Оскільки банк — вигодонабувач страхового відшкодування погашає частину кредиту фізичної особи за рахунок коштів, спрямованих страховою компанією на користь банку, то відповідно до пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу банк є податковим агентом фізичної особи щодо доходу у вигляді додаткового блага у формі частково погашеної ним кредитної заборгованості платника податку і повинен утримати з такого доходу податок за ставкою 15 та/або 17%, а також відобразити відомості про виплачений дохід у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.