ПДВ

Перерахунок податкового кредиту з ПДВ за підсумками 2014 року

Нормами Податкового кодексу, а саме ст. 199, передбачено проведення платником ПДВ коригування сум цього податку за підсумками календарного року у разі здійснення таким платником протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Отже, платники ПДВ, які здійснювали протягом 2014 р. оподатковувані та неоподатковувані операції, мають за підсумками цього року здійснити перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Розглянемо порядок, механізм та особливості проведення такого перерахунку.

Одразу слід зауважити, що перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів проводиться у зв’язку з тим, що платники ПДВ, які використовують придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково в оподатковуваних операціях, а частково — ні, мають право віднести до податкового кредиту лише ту частину суми нарахованого (сплаченого) податку під час придбання товарів (послуг), яка відповідає частці використання таких товарів (послуг) в оподатковуваних операціях.

Протягом 2014 р. платники ПДВ повинні були здійснювати розрахунок такої частки виходячи з величини, визначеної у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за 2013 календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за цей самий календарний рік згідно з нормами п. 199.2 ст. 199 Податкового кодексу.

За підсумками 2014 р. податковий кредит коригується платниками вже за часткою, розрахованою виходячи з фактичного обсягу проведених протягом цього року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Розрахована в результаті такого перерахунку за підсумками 2014 р. частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується для проведення коригування сум ПДВ, які відносилися протягом 2014 р. до податкового кредиту за операціями з придбання та/або виготовлення протягом 2014 р. таких товарів/послуг, необоротних активів.

Крім того, платники мають здійснити наступний перерахунок частки в оподатковуваних операціях тих необоротних активів, які придбавалися до 2013 р. і введені в експлуатацію після 01.01.2013 р., та тих необоротних активів, які придбавалися протягом 2013 р., використання яких здійснювалося протягом 2013 чи 2014 років одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях. За зазначеними необоротними активами такий перерахунок частки, крім перерахунку, проведеного у 2013 р., здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настали після початку їх використання (введення в експлуатацію), а саме: за підсумками 2014 р., 2014 — 2015 рр., 2014 — 2016 рр.

Результати таких перерахунків сум податкового кредиту платники мають відобразити у податковій декларації з ПДВ за останній податковий період (грудень чи IV квартал відповідно) 2014 р., 2015 р., 2016 р. Зокрема, у таблицях 2 та 3 додатка 7 до декларації з ПДВ за останній податковий період 2014 р. (грудень чи IV квартал відповідно) здійснюються перерахунки частки використання сплаченого (нарахованого) ПДВ: за придбаними (ввезеними) в цьому році товарами/послугами та необоротними активами (табл. 2 додатка 7 до декларації з ПДВ), за необоротними активами, придбаними як у 2013 р., так і до 01.01.2013 р., — у табл. 3 додатка 7 до декларації з ПДВ, пропорційно оподатковуваним та неоподатковуваним операціям, проведеним протягом 2014 р. Результати таких перерахунків відображаються в рядку 16.4 податкової декларації з ПДВ за останній податковий період 2014 р. (грудень/IV квартал) та відповідно 2015 — 2016 рр. (щодо необоротних активів за підсумками одного, двох, трьох календарних років).

У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, такі перерахунки частки здійснюються виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку. При цьому у разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником ПДВ у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Слід зазначити, що згідно з п. 199.6 ст. 199 Податкового кодексу правила ст. 199 цього Кодексу не застосовуються та податковий кредит не зменшується у разі:

  • проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 зазначеного Кодексу, а саме у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб;
  • здійснення операцій з постачання платником ПДВ відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворились у такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій;
  • проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, а саме у разі отримання частини суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.

Зауважимо, що розраховану відповідно до п. 199.2 ст. 199 Податкового кодексу за підсумками 2014 р. у відсотках частку використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за 2014 р. до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за цей самий календарний рік платники застосовуватимуть протягом 2015 р. при здійсненні розрахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, які здійснюватимуться протягом 2015 р.

При цьому згідно з нормами п. 199.3 ст. 199 Податкового кодексу платники ПДВ, у яких неоподатковувані операції протягом 2014 р. були відсутні, а почнуть здійснюватись у будь-якому звітному періоді 2015 р., проводитимуть у 2015 р. розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому будуть задекларовані такі операції. Зазначена норма також стосується новостворених платників ПДВ.

Розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях подаватиметься до фіскального органу одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому будуть задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції. Зокрема, розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та/або необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями здійснюється в розділі 2 табл. 1 додатка 7 до податкової декларації з ПДВ, форму якої затверджено наказом № 966. Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовуватиметься протягом поточного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядка 15.1 податкової декларації з ПДВ.

Зазначимо, що з окремих питань застосування ст. 199 Податкового кодексу (щодо пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту) наказом № 129 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42