ПДВ

Особливості визначення сум ПДВ, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг

Загальні положення

Суб’єкти господарювання, які не сплачують податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, ведуть облік сум таких пільг та складають звіт про суми податкових пільг (далі — Звіт) за формою, затвердженою постановою № 1233.

Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі якщо суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Звіт заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях без десяткових знаків з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Термін «податкова пільга» та підстави для надання пільг встановлено пунктами 30.1 та 30.2 ст. 30 Податкового кодексу, відповідно до яких податкова пільга — це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування і сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 цієї статті.

Зауважимо, що від таких видів пільг, як встановлення зниженої ставки податку та збору (пп. «в» п. 30.9 ст. 30 Податкового кодексу) та звільнення від сплати податку та збору (пп. «г» п. 30.9 ст. 30 цього Кодексу), платники податку не мають права ні відмовитися, ні зупинити їх використання на один чи декілька звітних періодів, оскільки ці пільги надаються не безпосередньо платникам, а стосуються окремо перелічених у відповідних статтях цього Кодексу операцій.

Пунктом 123.2 ст. 123 Податкового кодексу передбачено, що використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, не сплачених до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов’язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 цієї статті, — тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов’язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

Податок на додану вартість

У звітах, які подаються платниками ПДВ до контролюючих органів, зазначаються лише ті коди пільг з ПДВ, операції за якими є об’єктом оподаткування цим податком та здійснюються на митній території України.

Якщо платники ПДВ за результатами своєї діяльності заповнювали в декларації з ПДВ з позначкою «0110» (за якою проводяться розрахунки з бюджетом) рядки 2, 5 розділу I «Податкові зобов’язання» або подавали податкові декларації з ПДВ з позначками «0121»/«0122»/«0123»/«0130»/«0140», розрахунки в яких мали додатне значення, то такі платники в обов’язковому порядку мають відобразити пільгові операції в Звіті в розрізі кодів пільг.

Слід мати на увазі, що у разі якщо в податковій декларації з ПДВ заповнено рядок 5, до неї обов’язково додається довідка (додаток 6 до декларації), в якій зазначаються назва операції, звільненої від оподаткування ПДВ, пункт (підпункт), стаття, розділ (підрозділ) Податкового кодексу або міжнародного договору (угоди), відповідно до яких таку операцію звільнено від оподаткування, а також обсяги їх постачання.

Згідно з п. 201.14 ст. 201 Податкового кодексу платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування. При цьому у разі коли платник податку придбаває (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту такого платника (п. 198.4 ст. 198 цього Кодексу).

Статтею 199 зазначеного Кодексу визначено єдиний для всіх алгоритм розрахунку пропорційного віднесення сум податку до складу податкового кредиту у разі, якщо придбані (виготовлені) товари та послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, який визначається як відношення обсягів оподатковуваних поставок (без урахування ПДВ) до загального обсягу поставок за попередній календарний рік (у відповідних випадках — за поточний звітний період), з наступним обов’язковим перерахунком за підсумком року, а за основними фондами — за підсумками 12, 24, 36 місяців їх використання.

Наказом № 167 затверджено Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України.

Враховуючи затверджену цим наказом методику визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, наведемо алгоритми визначення пільг з ПДВ залежно від особливостей оподаткування:

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ за операціями з постачання товарів (послуг), звільненими від оподаткування ПДВ, здійснюється за алгоритмом:

СП = (V пост. зв. — (V прид. з податком + V прид. без податку)) х розмір основної ставки податку,

де СП — сума пільг;

V пост. зв. — обсяги операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, — з розділу І «Податкові зобов’язання» податкової декларації з ПДВ;

V прид. з податком, V прид. без податку — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використано в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ;

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування нульової ставки здійснюється за алгоритмом:

СП = (V пост. нульов. — V прид.) × розмір основної ставки податку,

де СП — сума пільг;

V пост. нульов. — обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, — з розділу І «Податкові зобов’язання» податкової декларації з податку на додану вартість;

V прид. — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використано в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою;

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ сільськогосподарським підприємством здійснюється за алгоритмом:

СП = ПЗ декларацій,

де СП — сума пільг;

ПЗ декларацій — сума ПДВ, яка залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства або спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства, відповідно до податкових декларацій з ПДВ (з позначками «0121»/«0122»/«0123»/«0130»);

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ переробним підприємством здійснюється за алгоритмом:

СП = ПЗ декларацій,

де СП — сума пільг;

ПЗ декларацій — сума ПДВ, яка спрямовується на спеціальний рахунок переробного підприємства, відповідно до податкових декларацій  з ПДВ (з позначкою «0140»).

Розрахунок не внесенних  до бюджету сум ПДВ через застосування нижчої від основної ставки оподаткування, зокрема до операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів за нижчою від основної ставкою оподаткування (у розмірі 7%), розраховується за алгоритмом:

СП = (V пост. — (V прид. з податком + V прид. без податку) × (розмір основної ставки податку — розмір зниженої ставки податку),

де V пост. — обсяги операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів на митній території України, оподатковуваних за ставкою 7%, — з розділу І «Податкові зобов’язання» податкової декларації з ПДВ;

V прид. з податком, V прид. без податку — обсяги операцій з придбання товарів/послуг, використаних в операціях з постачання лікарських засобів та медичних виробів (у тому числі використаних для виготовлення таких засобів та виробів), оподатковуваних за ставкою 7%.

Суми ПДВ, не сплачені платниками до бюджету у зв’язку із оподаткуванням операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів за нижчою від основної ставкою податку, а саме 7%, є податковою пільгою та розраховуються шляхом визначення суми ПДВ за різницею між встановленою основною та зниженою ставкою податку від обсягів операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою податку, зменшених на обсяги операцій з придбання товарів/послуг, які використовуються в таких операціях.

До розрахунку суми податкової пільги з ПДВ при заповненні Звіту включаються показники розрахунків коригувань кількісних і вартісних показників до податкових накладних, зазначені у відповідних рядках декларації з ПДВ та уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Не проводиться розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ за операціями з постачання товарів (послуг), що не є об’єктом оподаткування.

Зміни щодо пільгового оподаткування ПДВ, які відбулися в 2014 році

Системний облік податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, що здійснюються на митній території України, забезпечується ДФС України у Довіднику податкових пільг, що є втратами бюджету (далі — Довідник втрат), та Довіднику інших податкових пільг (далі — Довідник інших пільг).

Станом на 01.10.2014 р. ДФС України затверджено Довідник втрат № 72/1, в якому щодо ПДВ відображено близько 40 кодів пільг, та Довідник інших пільг № 72/2, в якому лише щодо ПДВ — 90 кодів пільг.

Зупинимося на окремих змінах щодо  пільгового оподаткування ПДВ товарів (послуг), які відбулися протягом 2014 р.

У результаті внесення змін до п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу Законом № 713 (набрав чинності з 01.01.2014 р.) до 01.01.2015 р. продовжено дію режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання, у тому числі операції з імпорту та експорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів*, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 39 90 00), паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (коди пільг щодо звільнення на митній території України 14010468 у Довіднику втрат та 14010465, 470 та 471 у Довіднику інших пільг). Згідно із Законом № 1621 з 03.08.2014 р. втратила чинність пільга щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання, у тому числі операції з імпорту та експорту, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 39 90) (коди пільг щодо звільнення на митній території України 14010468 у Довіднику втрат та 14010471 у Довіднику інших пільг).

Оподаткування ПДВ у 2014 р. операцій з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових і технічних культур здійснювалося з урахуванням особливостей, визначених п. 197.21 ст. 197, пунктами 15 та 151 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу (код пільг 14010504, 14010505, 14010506, 14010507 у Довіднику інших пільг).

При цьому оподаткування ПДВ у 2014 р. операцій з вивезення зернових і технічних культур у митному режимі експорту здійснюється з урахуванням таких особливостей:

  • у періоди з 01.01.2014 р. до 31.03.2014 р. та з 01.01.2015 р. операції з вивезення у митному режимі експорту зернових і технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також Аграрним фондом у разі їх придбання з податком, підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою ПДВ, а сума бюджетного відшкодування такими підприємствами визначається у загальновстановленому порядку. Сума податку, яку сплачено покупцем таких зернових і технічних культур та включено до складу податкового кредиту, враховується у розрахунку суми бюджетного відшкодування у загальновстановленому порядку (п. 197.21 ст. 197 Податкового кодексу);
  • з 01.04.2014 р. до 31.12.2014 р. право на оподаткування за нульовою ставкою ПДВ при здійсненні операцій з вивезення у митному режимі експорту зернових і технічних культур збережено лише для сільськогосподарських підприємств — виробників за умови, що такі зернові та технічні культури вирощено на землях сільськогосподарського призначення, які перебувають у їх власності або постійному користуванні на дату такого експорту (п. 151 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу).

Законами № 1166 та № 1200 виключено пп. 197.1.27 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, в результаті чого скасовано режим звільнення від оподаткування операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення (код пільг щодо звільнення на митній території 14010437, 14010438 у Довіднику втрат), і з 01.04.2014 р. на операції з постачання на митній території України, а з 19.04.2014 р. і на операції із ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; лікарських засобів, медичних виробів
та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, запроваджено ставку оподаткування ПДВ у розмірі 7% (пп. «в» п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу) (коди пільг щодо звільнення на митній території 14010508, 14010509, 14010510 у Довіднику втрат).

Крім того, законами № 1657 та № 1658 підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено п. 32, яким тимчасово, з моменту набрання чинності цими законами на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану, постачання й імпорт продукції оборонного призначення звільнено від оподаткування ПДВ (коди пільг щодо звільнення на митній території 14010511, 14010512, 14010513, 14050514 у Довіднику інших пільг).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42