Соціальне страхування

Подання звітності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків у 2015 році

На виконання ст. 45 Закону № 1105 страхувальники один раз на рік до 25 січня року, що настає за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — робочі органи виконавчої дирекції Фонду) за місцем знаходження (місцем проживання) відомість розподілу кількості працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (далі — відомість розподілу) за минулий календарний рік.


Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щороку на підставі відомості розподілу здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за його основним видом економічної діяльності.

Перелік страхувальників, які зобов’язані подавати відомість розподілу, визначено розділом ІІ Порядку № 30.

Звертаємо увагу, що з 28.01.2014 р. набрали чинності зміни, внесені до цього Порядку, згідно з якими, зокрема, відомість розподілу є додатком 3 до Порядку (раніше — додатком 5). Крім того, у відомості розподілу слова «Ідентифікаційний код юридичної особи, Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)» замінено на слова «Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)».

Страхувальники у відомості розподілу повинні зазначати код виду економічної діяльності та його найменування за національним класифікатором ДК:2010.

Відомість розподілу за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 30 подаватиметься страхувальниками у 2015 р. за 2014 р. Оскільки 25.01.2015 р. припадає на вихідний день, то відомість розподілу за результатами роботи за 2014 р. подаватиметься страхувальниками до 26.01.2015 р.

Страхувальники мають право надіслати відомість розподілу робочому органу виконавчої дирекції Фонду поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком № 799. У разі надсилання відомості розподілу поштою вона вважається поданою у день отримання відділенням поштового зв’язку від страхувальника поштового відправлення із відомістю розподілу.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42