Інші податки

Запроваджено індексацію нормативної грошової оцінки земельних ділянок для платників ФСП

З 1 січня 2015 р. для платників ФСП передбачено зміни у порядку визначення бази оподаткування цим податком, а саме: запроваджується індексація нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь для визначення бази оподаткування ФСП.


Відповідно до нової редакції п. 303.1 ст. 303 Податкового кодексу базою оподаткування ФСП для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року згідно з порядком, встановленим розділом ХІІІ цього Кодексу.

Для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування цим податком є нормативна грошова оцінка 1 га ріллі в АР Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІІ Кодексу.

Порядок справляння ФСП визначено розділом XIV Податкового кодексу.

Об’єктом оподаткування ФСП є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Платниками ФСП можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%, але з урахуванням певних обмежень. Зокрема, не можуть бути зареєстровані платниками ФСП суб’єкти господарювання, які на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Для набуття і підтвердження статусу платника податку щороку до 20 лютого сільськогосподарські товаровиробники повинні подати станом на 1 січня поточного року:

  • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), — до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
  • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — до контролюючого органу за місцем розташування такої земельної ділянки;
  • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (далі — Розрахунок). Розрахунок складається для визначення розміру доходу, одержаного від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за формою, затвердженою наказом № 772.

Слід зазначити, що форма Розрахунку не передбачає уточнень показників: якщо помилка не вплинула на розмір частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, то така помилка не є підставою для відмови в наданні довідки про набуття або підтвердження статусу платника ФСП; якщо помилка привела до зменшення розміру частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, що становить менше ніж 75%, а сільськогосподарський товаровиробник отримав довідку про набуття або підтвердження статусу платника ФСП, то такий платник подає письмову заяву щодо зняття його з реєстрації платником ФСП з поясненнями про допущені помилки в Розрахунку;

  • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначають дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Слід нагадати, що відповідно до ст. 124 Земельного кодексу передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 цього Кодексу).

Згідно зі ст. 25 Закону № 161 орендар земельної ділянки зобов’язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку. Тобто використання земельної ділянки без оформлення відповідного права є порушенням законодавства.

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону № 1952.

Вищеперелічені документи сільськогосподарські товаровиробники подають контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

Довідку про набуття або підтвердження статусу платника ФСП протягом 10 робочих днів з дати подання податкової декларації або заяви видають контролюючі органи за місцезнаходженням сільськогосподарського товаровиробника. Така довідка видається за наслідками камеральної перевірки поданої звітності. У разі встановлення за результатами документальної перевірки випадків недотримання платником податків положень ст. 301 Податкового кодексу статус платника ФСП може бути скасовано за рішенням контролюючого органу. При цьому такий платник зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного місяця після місяця, у якому було встановлено таке порушення.

Звертаємо особливу увагу на дотримання порядку подання та заповнення Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку (далі — Декларація) і, зокрема:

  • обов’язковість подання загальної Декларації для платників, які використовують земельні ділянки у декількох населених пунктах;
  • відповідність коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ місцю знаходження земельної ділянки;
  • застосування одиниць виміру показників, передбачених у Декларації;
  • відображення у відомостях про наявність земельних ділянок усіх передбачених відомостей про: документи, що посвідчують право користування земельними ділянками (за наявності державного акта — серію та його номер, за наявності договору оренди земельної ділянки — дату укладання, термін його дії, дату і номер державної реєстрації); категорію земельних ділянок та ін.

Для спрощення процедури заповнення Декларації пропонується опис алгоритму складання Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку.

Таблиця. Опис алгоритму складання Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку


з/п

Ідентифікатор форми

Назва документа (скорочена)

Опис алгоритму

1

2

3

4

1

J0300907 (звітна)

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Звітна декларація подається за відсутності поданої звітної у цьому звітному періоді за відповідним КОАТУУ

2

J0300907 (звітна, нова звітна)

 

Звітні та нові звітні декларації не повинні дублюватись у звітному періоді з урахуванням КОАТУУ.

Нова звітна декларація подається тільки до граничного строку подання та за наявності звітної за відповідним КОАТУУ

3

J0300907 (уточнююча)

 

Уточнююча декларація подається тільки після граничного строку подання у разі уточнення даних раніше поданої декларації за  КОАТУУ

4

J0300907 (загальна, нова загальна, уточнююча загальна)

 

Подається обов’язково за умови наявності земельних ділянок з різним місцем розташування

 

5

J0300907 (звітна, нова звітна, уточнююча)

 

Ряд. 1.1 n2 кол. 6 = ряд. 1.1 n2 кол. 3 х ряд. 1.1 n2 кол.  4 х ряд. 1.1 n2 кол. 5/100, де n — номер рядка

6

 

 

Ряд. 1.1 n2 кол. 7 — 9 = ряд. 1.1n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

7

 

 

Ряд 1.1 n2 кол. 10 — 12 = ряд. 1.1 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

8

 

 

Ряд 1.1 n2 кол. 13 — 15 = ряд. 1.1 n2 кол. 6 х 50/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

9

 

 

Ряд. 1.1 n2 кол. 16 — 18 = ряд. 1.1 n2 кол. 6 х 30/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

10

 

 

Ряд. 1.2 n2 кол. 6 = ряд. 1.2 n2 кол. 3 х ряд. 1.2 n2 кол. 4 х ряд. 1.2 nкол. 5/100

11

 

 

Ряд. 1.2 n2 кол. 7 — 9 = ряд.1.2 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

12

 

 

Ряд. 1.2 nкол. 10 — 12 = ряд. 1.2 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

13

 

 

Ряд. 1.2 n2 кол. 13 — 15 = ряд. 1.2 n2 кол.  6 х 50/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

14

 

 

Ряд. 1.2 n2 кол. 16 — 18 = ряд. 1.2 n2 кол. 6 х 30/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

15

 

 

Ряд. 1.3 n2 кол. 6 = ряд. 1.3 n2 кол. 3 х ряд. 1.3 n2 кол. 4 х ряд. 1.3 n2 кол. 5/100

16

 

 

Ряд. 1.3 n2 кол. 7 — 9 = ряд. 1.3 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

17

 

 

Ряд. 1.3 n2 кол. 10 — 12 = ряд .1.3 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

18

 

 

Ряд. 1.3 n2 кол. 13 — 15 = ряд. 1.3 n 2 кол. 6 х 50/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

19

 

 

Ряд. 1.3 n2 кол. 16 — 18 = ряд. 1.3 n  2 кол. 6 х 30/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

20

 

 

Ряд. 1.4 n2 кол. 6 = ряд. 1.4 n2 кол. 3 х ряд. 1.4 n2 кол. 4 х ряд. 1.4 n2 кол. 5              

21

 

 

Ряд. 1.4 n2 кол. 7 — 9 = ряд. 4 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

22

 

 

Ряд. 1.4 n2 кол. 10 — 12 = ряд.1.4 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

23

 

 

Ряд. 1.4 n2 кол. 13 — 15 = ряд. 1.4 n2 кол. 6 х 50/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

24

 

 

Ряд. 1.4 n2 кол. 16 — 18 = ряд. 1.4 n2 кол. 6 х 30/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

25

 

 

Ряд. 2 n2 кол. 6 = ряд. 2 n2 кол. 3 х ряд. 2 n2 кол. 4 х ряд. 2 n2 кол. 5/100

26

 

 

Ряд. 2 n2  кол. 7 — 9 = ряд. 2 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

27

 

 

Ряд. 2 n2 кол. 10 — 12 = ряд. 2 n2 кол. 6 х 10/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

28

 

 

Ряд. 2 n2 кол. 13 — 15 = ряд. 2 n2 кол. 6 х 50/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

29

 

 

Ряд. 2 n2 кол. 16 — 18 = ряд. 2 n2 кол. 6 х 30/100/3/ (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)*

30

 

 

Ряд. 3 кол. 6 = ряд. 3 кол.  7 + ряд. 3 кол. 8 + ряд. 3 кол. 9 + ряд. 3 кол. 10 + ряд. 3 кол. 11 + ряд. 3 кол. 12 + ряд. 3 кол. 13 + ряд. 3 кол. 13 + ряд. 3 кол. 14 + ряд. 3 кол. 15 + ряд. 3 кол. 16 + ряд. 3 кол. 17 + ряд. 3 кол. 18

31

J0300907 (звітна, нова звітна, уточнююча)

 

Ряд. 3 кол. m = ряд. 1.1.12 кол. m +...+ ряд. 1.1 n2 кол. m + ряд .1.2.12 кол. m +...+ ряд. 1.2 n2 кол. m + ряд. 1.3.12 кол. m +...+ ряд. 1.3 n2 кол. m + ряд. 1.4.12 кол. m  +...+ ряд. 1.4 n2 кол. m + ряд. 2.12 кол. m +...+ 2.12 кол. m, де m — номер колонки з 7 по 18.

32

J0300907 (уточнююча)

 

 

Ряд. 48 колонок 7 — 18 = ряд. 3 колонок 7 — 18 поданої останньої декларації за звітний рік, що уточнюється

33

 

 

Ряд. 58  кол. m = ряд.3 кол. m — ряд. 48 кол. m, де m — номер колонки з 7 по 18

34

 

 

Ряд. 78  кол. m = ряд. 48 кол. m — ряд. 3 кол. m, де  m — номер колонки з 7 по 18

35

 

 

Ряд. 98 = ряд. 68 (сума колонок 7 — 18) х 3%

36

 

 

Ряд. 10 — сума пені

*1. частина формули «/(кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)» застосовується у формулі для розрахунку показника у разі, якщо у рядку 1 загальної частини декларації заповнено реквізит «починаючи з 2» (де поле 1 — дата, поле 2 — місяць), і  тільки для місяця, зазначеного у полі 2. Для розрахунку використовуються формули:
(кількість календарних днів у місяці) = кількість днів у місяці, зазначеному у полі 2;
(кількість календарних днів користування та/або володіння землею) = (кількість днів у місяці, зазначеному у полі 2) — ((поле 1) + 1).
2. У разі якщо декларація має тип «уточнююча» та заповнено реквізит у рядку 1 загальної частини декларації «починаючи з 2» (де поле 1 — дата, поле 2 —  місяць), формула для розрахунку показника не застосовується.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42