Інші податки

Придбання юридичною особою товару за готівку

Чи може сільськогосподарське підприємство — юридична особа придбати у приватного підприємця косарку вартістю 60 тис. грн., сплативши за неї протягом одного дня ці кошти готівкою?


Згідно з п. 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверд-женого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637, готівкові розрахунки — платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Пунктом 2.3 зазначеного Положення встановлено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, встановлених відповідною постановою Правління Нацбанку України. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Стаття 1087 Цивільного кодексу України передбачає, що розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов’язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом. Граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб — підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Нацбанком України.

Постановою Правління Нацбанку України від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» встановлено граничну суму розрахунків готівкою:

  • підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 тис. грн.;
  • фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 тис. грн.;
  • фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 тис. грн.

Таким чином, оскільки граничну суму розрахунків готівкою для підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня встановлено у розмірі 10 тис. грн., сільськогосподарське підприємство — юридична особа не може придбати у приватного підприємця косарку вартістю 60 тис. грн., сплативши за неї протягом одного дня ці кошти готівкою.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42