Інші податки

Право постійного користування земельною ділянкою

Як відображається в податковому обліку отримання права постійного користування земельною ділянкою, якщо пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу містить виняток щодо віднесення такого права до групи 2 нематеріальних активів?


Відповідно до пп. 139.1.5 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) не включаються до складу витрат витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі статтями 144 — 148 цього Кодексу, з урахуванням пунктів 146.11 і 146.12 ст. 146 та п. 148.5 ст. 148 Кодексу.

Підпунктом 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу визначено шість груп нематеріальних активів, щодо яких нараховується амортизація. Так, виокремлено групу 2 нематеріальних активів, до якої належать права користування майном, однак права постійного користування земельною ділянкою відповідно до законодавства до цієї групи не належать.

Право постійного користування земельною ділянкою, засноване на ст. 92 Земельного кодексу України, також не підпадає під дію пп. 140.1.2 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу, згідно з  яким при визначенні об’єкта оподаткування враховуються витрати з придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку, оскільки таке право користування земельною ділянкою виникає у платника податку на підставі відповідного рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

Враховуючи вищезазначене, право постійного користування земельною ділянкою не відображається у податковому обліку платника податку — землекористувача.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42