Інші податки

Продаж фізичною особою вантажного автомобіля

Чи є юридична особа податковим агентом при придбанні у фізичної особи вантажного автомобіля? Якщо так, то за якою ознакою доходу відображається таке придбання?


Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна регламентує ст. 173 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс), п. 173.3 якої передбачено, що у разі якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є, зокрема, юридична особа, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі встановлені розділом IV цього Кодексу функції податкового агента. Податковий агент утримує податок за ставками, визначеними відповідно до п. 173.1 або п. 173.2 ст. 173 Кодекса з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, вказаної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

Так, згідно з п. 173.1 зазначеної статті дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (вантажного автомобіля) протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, встановленою п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 5%.

Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно і повністю нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку, і подати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податковий розрахунок (форма № 1ДФ) до фіскального органу за місцем свого розташування.

Таким чином, оскільки юридична особа є податковим агентом щодо операції з придбання у фізичної особи вантажного автомобіля, така особа зобов’язана нарахувати, утримати й сплатити (перерахувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь такої фізичної особи, та подати податковий розрахунок (форма № 1ДФ), в якому з ознакою «105» відобразити зазначену операцію.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42