Соціальне страхування

Оподаткування одноразової пенсійної виплати

Який порядок оподаткування одноразової пенсійної виплати, здійсненої недержавним пенсійним фондом?


Відповідно до п. 1 ст. 65 Закону № 1057 пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором недержавного пенсійного фонду одноразово на вимогу учасника фонду в разі:

  • медичного підтвердження критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;
  • коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
  • виїзду учасника фонду на постійне місце проживання за межі України.

Підпунктом 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як резидента, так і нерезидента включається, зокрема, сума пенсійних виплат, що надаються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення, у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.

Водночас згідно з пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, визначена пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування доходів, отриманих за договорами недержавного пенсійного забезпечення, визначено п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до абзацу четвертого пп. 170.8.1 якого податковим агентом платника податку — одержувача одноразової виплати за рахунок коштів накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду є адміністратор такого фонду.

Підпунктом 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Кодексу встановлено вичерпний перелік випадків, при настанні яких одноразові пенсійні виплати, що нараховуються (виплачуються) платнику податку податковим агентом — адміністратором недержавного пенсійного фонду, не оподатковуються, а саме:

сума одноразових пенсійних виплат, нарахована платнику податку — резиденту, який має вік не менше ніж 70 років (пп. «а» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу). Факт досягнення платником податку — резидентом віку 70 років підтверджується шляхом пред'явлення податковому агенту — адміністратору недержавного пенсійного фонду паспорта такого платника податку або документа, що його замінює (пп. 1.2 п. 1 розділу III Порядку № 997);

сума одноразової виплати учаснику недержавного пенсійного фонду, який отримав інвалідність І групи (пп. «в» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу). Для підтвердження факту отримання платником податку — учасником недержавного пенсійного фонду інвалідності І групи податковому агенту — адміністратору недержавного пенсійного фонду пред'являється довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення такому платнику податку інвалідності І групи (абзац другий п. 2 розділу III Порядку № 997);

сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або накопичувального фонду за рахунок коштів накопичувального фонду (пп. «г» пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу).

В інших випадках згідно з пп. «в» пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу податковий агент при здійсненні одноразової пенсійної виплати платнику податку повинен утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Кодексу, та подати у встановлені цим Кодексом строки для податкового кварталу податковий розрахунок за формою № 1ДФ.