Бухоблік

Облік платників податків

Зміни у порядку обміну повідомленнями з державними реєстраторами

Законом № 71 внесено зміни до Закону № 755, якими виключено необхідність направлення поштовим відправленням повідомлень, котрими обмінюються державні реєстратори та контролюючі органи, якщо такі повідомлення направлено в електронному вигляді у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної фіскальної служби України. До таких повідомлень належать повідомлення, що формуються контролюючими органами при проведенні заходів, пов’язаних з припиненням юридичних осіб (повідомлення за формами № 23-ОПП, № 24-ОПП, № 25-ОПП, № 26-ОПП, № 27-ОПП, № 28-ОПП), та повідомлення про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

Також Законом № 71 передбачено можливість направлення державному реєстратору в електронному вигляді повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ОПП.

Отже, починаючи з 01.01.2015 р. не направляються державному реєстратору в паперовому вигляді повідомлення, що формуються контролюючими органами при проведенні заходів, пов’язаних з припиненням юридичних осіб, якщо такі повідомлення направлено в електронному вигляді у порядку взаємного обміну інформацією.

Такі зміни у законодавстві призведуть до економії бюджетних коштів, які спрямовувалися на відправлення повідомлень у паперовому вигляді, та прискорять процедури обміну повідомленнями між державними органами.

Зміни у порядку реєстрації платників ПДВ

Законом № 71 спрощено процедури реєстрації платників податків.

Зокрема, починаючи з 01.01.2015 р. збільшено з 300 тис. грн. до 1 млн. грн. обсяги оподатковуваних операцій, при перевищенні яких особа зобов’язана зареєструватись як платник ПДВ (зміни до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу).

Відповідно анулювання реєстрації платника ПДВ згідно з вимогами пп. «а» п. 184.1 ст. 184 цього Кодексу відбувається у разі, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за останні 12 календарних місяців була меншою за 1 млн. грн.

Законом № 71 скорочено строк реєстрації платником ПДВ з п’яти до трьох робочих днів (нова редакція п. 183.9 ст. 183 Податкового кодексу), а також встановлено правила визначення дати реєстрації особи платником ПДВ. Так, у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:

  • з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ;
  • з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
  • з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку;
  • з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
  • з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до реєстру платників ПДВ, є вищезазначена дата.

Внесено також доповнення до положень щодо підстави для відмови у реєстрації платником ПДВ та встановлено норму, згідно з якою контролюючий орган відмовляє у реєстрації платником ПДВ у разі, якщо особою при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядку та строків (термінів), встановлених пунктами 183.1, 183.3 — 183.7 ст. 183 Податкового кодексу (зміни до п. 183.8 цієї статті).

Законом № 71 запроваджено нові правила щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, груп і ставок єдиного податку, що передбачають або не передбачають сплату ПДВ (зміни до п. 291.4 ст. 291, пунктів 293.3 та 293.8 ст. 293, пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу).

Так, замість шести груп платників єдиного податку запроваджено чотири (перша та друга групи — для фізичних осіб — підприємців, третя група — для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, четверта — для сільськогосподарських товаровиробників).

Реєстрація таких осіб платниками ПДВ здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень ст. 293 Податкового кодексу, відповідно до яких:

  • ставкою єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, є ставка єдиного податку, визначена для третьої групи (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) у розмірі 2%;
  • ставкою єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ, є ставка єдиного податку, визначена для третьої групи (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) у розмірі 4%.

Платник єдиного податку четвертої групи реєструється платником ПДВ (у тому числі як суб’єкт спеціального режиму оподаткування) за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом, незалежно від дати (періоду) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником єдиного податку четвертої групи. Реєстраційна заява подається у строки, встановлені для обов’язкової або добровільної реєстрації.

Також внесено зміни до абзацу другого пп. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу, згідно з якими зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, що не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42