Бухоблік

Загальна система оподаткування

Податковою реформою удосконалено, зокрема, загальну систему оподаткування для фізичних осіб — підприємців, а саме з 01.01.2015 р.  Законом № 71 для них скасовано збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.


Також для фізичних осіб — підприємців з Податкового кодексу вилучено норму щодо включення до переліку витрат витрат операційної діяльності. Пунктом 177.4 ст. 177 цього Кодексу затверджено конкретний перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, до яких належать:

  • витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат;
  • витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі — працівники), що включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу ІV Податкового кодексу);
  • обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством;
  • суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
  • інші витрати, до складу яких включаються витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності, що не зазначені в підпунктах 177.4.1 — 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 цього Кодексу, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Слід звернути увагу на те, що з 01.01.2015 р. доходи фізичних осібпідприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15%, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, а якщо перевищуєдо суми такого перевищення застосовується ставка 20%, а не 17%, як це було в 2014 р.

Отже, фізичні особипідприємці остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за 2014 р. здійснюватимуть згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації з урахуванням сплачених ними протягом звітного року авансових внесків з податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту сплати за ставками 15 (17)%.

Враховуючи внесені до Податкового кодексу зміни щодо скасування для фізичних осіб — підприємців збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та підвищення ставки податку на доходи фізичних осіб, стосовно доходів, які перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати з 17 до 20%, фізичні особи — підприємці остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за 2015 р. здійснюватимуть згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації з урахуванням сплачених ними протягом звітного року авансових внесків з податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту сплати за ставками 15 (20)%.

Окремо слід зазначити, що для фізичних осіб — підприємців, які обрали спосіб ведення Книги обліку доходів і витрат у паперовому вигляді, спрощено процедуру її реєстрації. Поданий до контролюючого органу за місцем обліку платника примірник Книги реєструється та видається платнику податку протягом одного робочого дня.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42